Kontaktuppgifter

Äldreombudsmannen har till uppgift att främja tillgodoseendet av de äldres rättigheter och intressen. Ombudsmannen bevakar och påverkar det samhälleliga beslutsfattandet och lagstiftningen. Äldreombudsmannen har inte behörighet att ta ställning till eller avgöra enskilda personers ärenden.

  • Telefonjouren är öppen på onsdagar och fredagar kl. 9-11. Telefonnummer (växel): 029 566 6900
  • Mediatelefon: 0295 666 813
  • E-post: vanhusasia(at)oikeus.fi 
  • Personliga e-postadresser: fornamn.efternamn(at)oikeus.fi

OBS! E-postanslutningen är inte säker. Du kan vid behov skicka känsliga och sekretessbelagda meddelanden som säker e-post. Anvisningar för att skicka säker e-post hittar du nedan.

  • Postadress: Äldreombudsmannen, PB 24 Statsrådet
  • Besöksadress: Bangårdsvägen 9, Helsingfors

Äldreombudsmannen verkar administrativt inom justitieministeriets förvaltningsområde. Ombudsmannens byrå finns i anslutning till diskrimineringsombudsmannens byrå. Äldreombudsmannen är dock en oberoende och självständig myndighet.  

Sändning av sekretessbelagda och känsliga handlingar

Du kan vid behov skicka känsliga och sekretessbelagda meddelanden till oss som säker e-post. Det är gratis, enkelt och säkert att använda tjänsten. Kom ihåg när du skickar ett meddelande att äldreombudsmannen inte kan avgöra enskilda personers ärenden.

Registrera dig som användare av säker e-post på adressen turvaviesti.om.fi. Klicka på bekräftelselänken som du fått i din inkorg. Du kan nu skicka sekretessbelagda meddelanden och bifoga dokument till meddelandena. Du får kvittens i din inkorg när ett sekretessbelagt meddelande har skickats. Läs detaljerade anvisningar med illustrationer för sändning av säker e-post via följande länk: anvisningar för att skicka sekretessbelagda meddelanden (pdf).

Sociala medier