Kontakt med äldreombudsmannen

Äldreombudsmannen har till uppgift att främja tillgodoseendet av de äldres rättigheter och intressen. Respons och kontakter som äldreombudsmannen mottagit nyttjas i ombudsmannens samhälleliga påverkansarbete. Ombudsmannen kan lyfta frågor som har betydelse för de äldres rättigheter till samhällsdebatten och beslutsfattandet.

Inbjudningar för uppträdanden och tillställningar

I sin roll får äldreombudsmannen ofta inbjudningar till olika tillställningar. Vi ber er skicka önskemål om möten med äldreombudsmannen Päivi Topo samt inbjudningar till olika tillställningar till äldreombudsmannens officiella e-postadress [email protected].

Vi ber alla inbjudare överväga hur äldreombudsmannens deltagande i tillställningen främjar de äldres rättigheter och skicka en kort motivering i inbjudan.

Medborgarkontakter om tillgodoseendet av de äldres rättigheter

Äldreombudsmannens byrå tar emot information om tillgodoseendet av de äldres rättigheter. Information som äldreombudsmannen tagit emot genom kontakter utnyttjas i ombudsmannens påverkansarbete. Äldreombudsmannen har dock inte behörighet att behandla ärenden som gäller enskilda personer eller ta ställning i sådana ärenden eller ändra beslut som fattats av andra myndigheter.

Kontakter bör i första hand skickas till äldreombudsmannen per e-post till adressen [email protected]. Telefontid för medborgarkontakter: onsdagar och fredagar kl. 9–11, tfn 029 566 6900.

  • Telefonjouren är öppen på onsdagar och fredagar kl. 9-11. Telefonnummer (växel): 029 566 6900
  • E-post: vanhusasia(at)oikeus.fi 
  • Personliga e-postadresser: fornamn.efternamn(at)oikeus.fi
  • För media

OBS! E-postanslutningen är inte säker. Du kan vid behov skicka känsliga och sekretessbelagda meddelanden som säker e-post. Anvisningar för att skicka säker e-post hittar du nedan.

  • Postadress: Äldreombudsmannen, PB 24 Statsrådet
  • Besöksadress: Bangårdsvägen 9, Helsingfors

Äldreombudsmannen verkar administrativt inom justitieministeriets förvaltningsområde. Ombudsmannens byrå finns i anslutning till diskrimineringsombudsmannens byrå. Äldreombudsmannen är dock en oberoende och självständig myndighet.  

Sändning av sekretessbelagda och känsliga handlingar

Du kan vid behov skicka känsliga och sekretessbelagda meddelanden till oss som säker e-post. Det är gratis, enkelt och säkert att använda tjänsten. Kom ihåg när du skickar ett meddelande att äldreombudsmannen inte kan avgöra enskilda personers ärenden.

Registrera dig som användare av säker e-post på adressen turvaviesti.om.fi. Klicka på bekräftelselänken som du fått i din inkorg. Du kan nu skicka sekretessbelagda meddelanden och bifoga dokument till meddelandena. Du får kvittens i din inkorg när ett sekretessbelagt meddelande har skickats. Läs detaljerade anvisningar med illustrationer för sändning av säker e-post via följande länk: anvisningar för att skicka sekretessbelagda meddelanden (pdf).

Sociala medier