Tillgänglighetsutlåtande

Det här är äldreombudsmannens tillgänglighetsutlåtande. Webbsidan vanhusasia.fi omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och dess krav på att offentliga webbplatser måste vara tillgängliga. Detta tillgänglighetsutlåtande har upprättats 14.1.2022. 

Denna webbplats har publicerats: 14.1.2022. En tillgänglighetsgranskning ska genomföras på webbplatsen i början av 2022.

Tillgänglighetsrespons

Ge tillgänglighetsrespons genom att kontakta oss per e-post: vanhusasia(at)oikeus.fi 

Tillsynsmyndigheten

Kontakta oss om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter
Regionförvaltningsverket i Södra Finland,
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
[email protected]
telefonnummer växeln 0295 016 000