Personalen

Äldreombudsmannens byrås verksamhet började i januari 2022. Päivi Topo arbetar som äldreombudsman. Förut ombudsmannen arbetar på äldreombudsmannens byrå specialsakkunniga inom lagstiftning och service samt en ledningens assistent.

Byrås kontaktuppgifter finns på kontaktuppgifter-sidan

Päivi Topo
Äldreombudsman
paivi.topo(at)oikeus.fi

Päivi Ahosola
Specialsakkunnig, service
paivi.ahosola(at)oikeus.fi

Saidi Backman
Sakkunnig
[email protected]

Paula Hannus
Ledningens assistent
paula.hannus(at)oikeus.fi

Mia Niemi 
Sakkunnig
mia.niemi(at)oikeus.fi

Marjut Vuorela
Specialsakkunnig, lagstiftning
marjut.vuorela(at)oikeus.fi