Äldreombudsmannen främjar tillgodoseendet av de äldres rättigheter

Äldreombudsmannen är en självständig och oberoende myndighet, som främjar tillgodoseendet av de äldres intressen och rättigheter. Äldreombudsmannen har till uppgift att säkerställa att de äldres ställning och rättigheter beaktas i lagstiftningen och i det samhälleliga beslutsfattandet. 

Äldreombudsmannen

Päivi Topo arbetar som äldreombudsman. Hon började sin tjänst 15.1.2022.

Äldreombudsmannens uppgifter och behörighet

Äldreombudsmannen har till uppgift att säkerställa att de äldres ställning och rättigheter beaktas i lagstiftningen och i det samhälleliga beslutsfattandet.