Äldreombudsmannen främjar tillgodoseendet av de äldres rättigheter

Äldreombudsmannen är en självständig och oberoende myndighet, som främjar tillgodoseendet av de äldres intressen och rättigheter. Äldreombudsmannen har till uppgift att säkerställa att de äldres ställning och rättigheter beaktas i lagstiftningen och i det samhälleliga beslutsfattandet. 

Inspelningar av publiceringen av äldreombudsmannens berättelse till riksdagen 20.3.2024

Äldreombudsmannen publicerade sin första berättelse till riksdagen på Helsingfors centralbibliotek Ode 20.3.2024. Evenemanget spelades in och kan ses i efterhand på äldreombudsmannens YouTube-kanal.

Äldreombudsmannens uppgifter och behörighet

Äldreombudsmannen har till uppgift att säkerställa att de äldres ställning och rättigheter beaktas i lagstiftningen och i det samhälleliga beslutsfattandet.