En grupp av inflytelserika seniorer

Äldreombudsmannens byrå får stöd i sitt arbete av en grupp av inflytelserika seniorer. Gruppens uppgift är att bedöma äldreombudsmannens strategiska målsättningar och medlen för att främja dem. Gruppen stöder äldreombudsmannens påverkansarbete. Gruppen av inflytelserika seniorer består av sju sakkunniga som har gedigen expertis om de äldres ställning i samhället samt om påverkansarbete. Gruppens medlemmar kommer från olika håll i Finland. 

Gruppens sammansättning 2022–2024 är följande:

Kari Itkonen
Markku Lehto
Ristenrauna Magga
Tuulikki Petäjäniemi
Vappu Taipale 
Jaakko Tuomi
Auni-Marja Vilavaara

I främre raden från vänster Vappu Taipale, Jaakko Tuomi, Ristenrauna Magga. I övre raden från vänster: Auni-Marja Vilavaara, Kari Itkonen, Markku Lehto, Tuulikki Petäjäniemi. På bakre raden i mitten äldreombudsman Päivi Topo.