Äldreombudsmannen

Ombudsmannen

Som äldreombudsmannen verkar Päivi Topo. Hon började sin tjänst 15.1.2022. 

Äldreombudsmannens uppgifter och behörighet

Äldreombudsmannen har till uppgift är att främja och bedöma tillgodoseendet av de äldres grundläggande fri- och rättigheter och mänskliga rättigheter i lagstiftningen och i det samhälleliga beslutsfattandet.