För media

Äldreombudsmannen är en självständig och oberoende myndighet, som har till uppgift att främja tillgodoseendet av de äldres intressen och rättigheter. Äldreombudsmannens arbete är påverkansarbete. Äldreombudsmannen påverkar hur de äldres ställning och rättigheter beaktas i lagstiftningen och i det samhälleliga beslutsfattandet. 

Som äldreombudsmannen verkar Päivi Topo. Hon började sin tjänst 15.1.2021.

Service för medierna

Äldreombudsmannen betjänar medierna gärna under byråarbetstiden på vardagar. Äldreombudsmannen har inte kommunikationsjour utanför byråarbetstiden. 

Vill du vara med på äldreombudsmannens mediakontaktlista? Anmäl dig per e-post på adressen nedan.

E-post: viestinta.vav(at)oikeus.fi
Mediatelefon: 0295 666 813

Beställ vårt nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas till prenumeranterna 2-3 gånger per år. I nyhetsbrevet får du aktuell information om äldreombudsmannens arbete.