Dataskydd och behandling av personuppgifter

Personuppgifter är information som rör en identifierad eller identifierbar person. Dataskyddet styr behandlingen av personuppgifter och tryggar personens integritetsskydd när personuppgifter behandlas.

Vid äldreombudsmannen behandlas personuppgifter endast av grundad anledning. Syftet med behandlingen av personuppgifter är att registrera, övervaka och behandla ärenden som är anhängiga hos äldreombudsmannen. Behandlingen grundar sig på samtycke från den person som inlett ärendet eller på äldreombudsmannens lagstadgade uppgift.

Du har rätt att begära tillgång till dina uppgifter, att dina uppgifter rättas eller raderas eller att deras behandling begränsas. Dessutom har du i vissa fall rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter. 

Du kan begära dina uppgifter genom att kontakta äldreombudsmannens registratorskontor per e-post, brev eller telefon enligt kontaktuppgifterna nedan. Du bör bifoga ditt telefonnummer till din begäran om uppgifter så att det blir lättare att begära ytterligare information. Innan du kan få tillgång till uppgifterna ska du kunna bevisa din identitet.

Efterlevnaden av dataskyddslagstiftningen i Finland övervakas av dataombudsmannen. Ytterligare information om dina rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen finns på dataombudsmannens byrås webbplats.

Personuppgiftsansvarig
Äldreombudsmannen, PB 24, 00023 Statsrådet
E-post till registratorskontoret: vanhusasia(a)oikeus.fi 
 
Dataskyddsombud
Juho-Pekko Ryhänen
e-post: juho-pekko.ryhanen(a)oikeus.fi
 

Kakor på webbplatsen

En kaka (eller cookie) är en liten textfil som webbläsaren sparar på din dator, surfplatta eller telefon. Kakor gör det bland annat möjligt att spara dina inställningar, såsom språkval, när du navigerar från en sida till en annan på en webbplats.

Äldreombudsmannens webbplats (vanhusasia.fi) använder kakor som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera.

Med hjälp av de nödvändiga kakorna säkerställs webbplatsens tekniska funktion och kakorna används inte för andra ändamål. På webbplatsen används alltid en säker förbindelse (https).

De icke-nödvändiga kakorna på webbplatsen är kakor för webbanalys. Vi hoppas att du också godkänner de icke-nödvändiga kakorna eftersom de hjälper oss att utveckla webbplatsen. De insamlade uppgifterna används inte för marknadsföring och webbanalysen lämnas inte ut utanför statsrådet. Endast ministerierna har tillgång till varandras webbanalys för att utveckla sin webbkommunikation.

Användningen av kakor och webbanalysen på vår webbplats har utarbetats tillsammans med statsrådets kansli. Tjänsteleverantörer är Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori och dess avtalsparter Ambientia Group Oy (publikationssystem), Snoobi Technology B.V. (webbanalys), Cloudflare Inc. (nätverk för innehållsleverans) och Amazon Web Services, Inc. (serverkapacitet).

Nödvändiga kakor

COOKIE_SUPPORT
Kaka som skapas av publikationssystemet (Liferay) för att lagra information om att kakor är tillåtna i webbläsarens inställningar. Kakan lagras i ett år.

GUEST_LANGUAGE_ID
Kaka i publikationssystemet som lagrar information om användarens språkval och sparar den för nästa besök på webbplatsen. Kakan lagras i ett år.

JSESSIONID
Kaka i publikationssystemet för att följa användarnas navigering på webbplatsen och för att visa att användaren aktivt använder webbplatsen. Kakan berättar också hur många användare det finns på webbplatsen vid en given tidpunkt. Kakan är aktiv under besöket på webbplatsen.

LFR_SESSION_STATE_10161
Kaka i publikationssystemet som används för att spara tidsstämpeln för användarens session och för att varna att sessionen håller på att löpa ut. Kakan lagras i ett år.

AWSALB, AWSALBCORS
Kakor som skapas av Amazon för att jämna ut belastningen på servrarna och säkerställa att sessionen inte avbryts. Målet är alltså att förbättra användarupplevelsen. Den senare kakan säkerställer att webbplatsen fungerar korrekt i de nyaste webbläsarversionerna. Kakorna lagras i en vecka.

yja_cookie_acceptance
Kaka som gör det möjligt för Valtori att spara information om att användningen av kakor godkänns eller förbjuds på en webbläsare (meddelande om kakor). Kakan lagras i ett år.

Förbud mot användningen av kakor

Äldreombudsmannens webbplats (vanhusasia.fi) använder ett meddelande om kakor (på engelska cookie banner eller cookie consent banner). När du använder webbplatsen kan du ge ditt samtycke till användning av icke-nödvändiga kakor och insticksprogram (plug-ins).

Om du inte godkänner kakor, lagras inte heller icke-nödvändiga kakor eller insticksprogram på din dator, surfplatta eller telefon.

Om besökaren har blockerat lagringen av kakor i webbläsarens inställningar eller använder webbläsaren i privat (Private Browsing), kan valet av kakor inte sparas. Om webbläsaren har påkopplat valet spåra inte (Do not track) status, begärs inget godkännande av kakor, utan kakor som är nödvändiga för webbplatsens funktion godkänns automatiskt och andra kakor förkastas automatiskt.

Du kan ändra ditt tidigare val av kakor genom att klicka på länken nedan. När du klickar på länken meddelandet om kakor visas på nytt.

Länkar till andra webbtjänster

Länkar och delningsknappar från vår webbplats till tjänster på sociala medier förmedlar inte information om användaren till dessa tjänsteleverantörer, om länkarna och knapparna för att dela inlägget inte klickas. Information om kakor för sociala medietjänster finns i meddelandet om behandling av personuppgifter i respektive tjänst.

Tekniska logguppgifter om webbplatsen och datakommunikationen

Äldreombudsmannen samlar in tekniska logguppgifter om dataförbindelserna och användningen av webbplatsen. Uppgifterna behövs för att producera nättjänsten och för att säkerställa informationssäkerheten. Logguppgifterna innehåller information som kan kopplas till en enskild person, såsom IP-adress och tidsstämpel. Logguppgifterna används endast för att möjliggöra tjänsten i datakommunikationsnätet och för att reda ut fel och avvikelser i informationssäkerheten.

Behandling av personuppgifter i samband med produktionen av nättjänsten och tillgodoseendet av informationssäkerheten är nödvändig för att äldreombudsmannen ska kunna fullgöra sina lagstadgade skyldigheter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning.

Valtori är tjänsteleverantör för äldreombudsmannen nättjänster. Valtoris avtalspart Cloudflare Inc. utnyttjar en procent av besöksuppgifterna för att utveckla sina tjänster och överför dem för detta ändamål till Förenta staterna. Grunden för överföring av personuppgifter till Förenta staterna är de standardavtalsklausuler som godkänts av EU-kommissionen.

Gemensamt personuppgiftsansvariga

Äldreombudsmannen webbplats finns i statsrådets gemensamma publikationsplattform (YJA). Därför är äldreombudsmannen och statsrådets kansli gemensamt personuppgiftsansvariga när personuppgifter behandlas på äldreombudsmannen webbsidor. Äldreombudsmannen ansvarar för innehållet på sin webbplats och använder webbanalys för att fullgöra sina uppgifter. Läs mer om ansvarsområdena och dataskyddsrättigheter: Ansvarsområden för de gemensamt personuppgiftsansvariga.