Dataskydd och behandling av personuppgifter

Personuppgifter är information som rör en identifierad eller identifierbar person. Dataskyddet styr behandlingen av personuppgifter och tryggar personens integritetsskydd när personuppgifter behandlas.

Vid äldreombudsmannen behandlas personuppgifter endast av grundad anledning. Syftet med behandlingen av personuppgifter är att registrera, övervaka och behandla ärenden som är anhängiga hos äldreombudsmannen. Behandlingen grundar sig på samtycke från den person som inlett ärendet eller på äldreombudsmannens lagstadgade uppgift.

Du har rätt att begära tillgång till dina uppgifter, att dina uppgifter rättas eller raderas eller att deras behandling begränsas. Dessutom har du i vissa fall rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter. 

Du kan begära dina uppgifter genom att kontakta äldreombudsmannens registratorskontor per e-post, brev eller telefon enligt kontaktuppgifterna nedan. Du bör bifoga ditt telefonnummer till din begäran om uppgifter så att det blir lättare att begära ytterligare information. Innan du kan få tillgång till uppgifterna ska du kunna bevisa din identitet.

Efterlevnaden av dataskyddslagstiftningen i Finland övervakas av dataombudsmannen. Ytterligare information om dina rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen finns på dataombudsmannens byrås webbplats.

Personuppgiftsansvarig
Äldreombudsmannen, PB 24, 00023 Statsrådet
E-post till registratorskontoret: vanhusasia(a)oikeus.fi 
 
Dataskyddsombud
Juho-Pekko Ryhänen
e-post: juho-pekko.ryhanen(a)oikeus.fi