Ombudsmannen

Päivi Topo arbetar som äldreombudsman. Hon började sin tjänst 15.1.2022.

Päivi Topo har studerat samhällskunskap vid Helsingfors universitet och disputerat för politices doktorsexamen om medikaliseringen av kvinnors åldrande. Ända sedan studietiden har Topo intresserat sig för möjligheterna att öka likabehandling samt frågor som hänför sig till konstruktion och utövande av makt. Hon har specialiserat sig i utnyttjandet av forskningsdata vid beslutsfattande och utvecklingsarbete.  

Topo har haft en lång karriär inom frågor som hänför sig till tjänster och boendemiljöer av äldre, i synnerhet äldre med minnessjukdom. Hon har arbetat med forskningsuppgifter vid Institutet för hälsa och välfärd samt som akademiforskare. Under sin karriär har Topo också varit generalsekreterare för riksomfattande etiska delegationen inom social- och hälsovården ETENE. Innan hon började sin tjänst som äldreombudsman var Päivi Topo direktör för Äldreinstitutet. I denna tjänst deltog hon bland annat i grundandet av riksdagens nätverk om äldrefrågor IKÄ och var sekreterare för nätverket. Dessutom har Topo haft otaliga nationella sakkunniguppgifter inom de äldres rättigheter. 

Topo är docent i medicinsk sociologi vid Helsingfors universitet samt docent i allmän sociologi och socialgerontologi vid Jyväskylä universitet. Hennes senaste publikationer handlar om forskningsetik, de äldres insatser i samhället, marginalisering och åldersdiskriminering.