Hoppa till innehåll

Två specialsakkunnigtjänster är lediganslagna vid äldreombudsmannens byrå

Utgivningsdatum 9.2.2022 8.41 | Publicerad på svenska 9.2.2022 kl. 9.28

Äldreombudsmannens byrå utlyser två tjänster som specialsakkunnig med tillträde den 1 april 2022 eller enligt överenskommelse.

En specialsakkunnig som har som uppgift att följa och bedöma lagstiftningen 

En specialsakkunnig har som uppgift att följa och bedöma lagstiftningen och dess utveckling och tillämpning ur äldre personers perspektiv, att delta i upprättandet av utredningar och i rapporteringen samt i samhällsdebatten och påverkansarbete som hänför sig till de äldres ställning. Att främja de äldres ställning genom att påverka beslutsfattandet och nätverksarbete är centralt i den specialsakkunnigas arbete. 

De bästa förutsättningarna att sköta uppgiften ger en lämplig högre högskoleexamen i rättsvetenskap samt kännedom om de äldres ställning, lagstiftning som förknippas med den och tillämpning av lagstiftningen. Erfarenhet av forsknings- eller påverkansarbete som hänför sig till de äldres ställning ses som särskilt meriterande. 

Sök tjänsten på valtiolle.fi.

En specialsakkunnig som har som uppgift är att följa och bedöma tillämpningen av bestämmelser om social trygghet och social- och hälsovårdstjänster 

En specialsakkunnig har som uppgift att följa och bedöma tillämpningen av bestämmelser om social trygghet och social- och hälsovårdstjänster ur äldre personers perspektiv, att delta i upprättandet av utredningar och i rapporteringen samt i samhällsdebatten om de äldres ställning. Att främja de äldres ställning genom att påverka beslutsfattandet och nätverksarbete är centralt i den specialsakkunnigas arbete. 

De bästa förutsättningarna att sköta uppgiften ger en lämplig högre högskoleexamen (till exempel i social-, rätts-, stats- eller hälsovetenskaper) samt kännedom om frågor om social trygghet och tjänster. Erfarenhet av forsknings- eller påverkansarbete som hänför sig till de äldres ställning ses som särskilt meriterande.  Forskningsfärdigheter och doktorsexamen är till fördel i skötseln av uppgiften.

Sök tjänsten på valtiolle.fi

Övrig information om uppgifter

Arbetsuppgifters varaktighet: Fast anställning
Uppgifter börjar: 1.4.2022 eller enligt överenskommelse.
Ansök senast: 28.2.2022

I sin verksamhet betonar äldreombudsmannen jämställdhet och jämlikhet och uppskattar mångfald i arbetsgemenskapen. Därför önskar vi ansökningar av personer i olika åldrar och av olika kön samt av personer som tillhör språkliga, kulturella eller andra minoriteter.
 

Uutiset