Hyppää sisältöön

Vanhusasiavaltuutetun toimistossa avoinna kaksi erityisasiantuntijan virkaa

Julkaisuajankohta 9.2.2022 8.41

Vanhusasiavaltuutetun toimistoon haetaan kahta erityisasiantuntijaa vakituisiin virkoihin. Erityisasiantuntijat tulevat työskentelemään ikääntyneiden henkilöiden oikeuksien edistämiseen liittyvissä tehtävissä.

Erityisasiantuntija lainsäädännön seuraamiseen ja arviointiin

Erityisasiantuntijan tehtävänä on seurata ja arvioida lainsäädäntöä ja sen kehittämistä ja soveltamista iäkkäiden ihmisten kannalta, osallistua selvitysten tekoon ja raportointiin sekä iäkkäiden asemaan liittyvään yhteiskunnalliseen keskusteluun ja vaikuttamistyöhön. Työssä keskeistä on iäkkäiden aseman edistäminen päätöksentekoon vaikuttamalla sekä siihen liittyvä verkostotyö.

Parhaat valmiudet tehtävän hoitamiseen antaa soveltuva ylempi korkeakoulututkinto oikeustieteistä sekä perehtyneisyys ikääntyneiden asemaan ja siihen liittyvään lainsäädäntöön ja sen soveltamiseen. Erityisenä etuna pidämme kokemusta ikääntyneiden asemaan liittyvästä tutkimus- tai vaikuttamistyöstä.

Tarkemmat tiedot tästä avoinna olevasta tehtävästä ja ohjeet hakemiseen löytyvät valtiolle.fi-palvelusta.

 

Erityisasiantuntija sosiaaliturvaan ja sote-palveluihin liittyvien säädösten seuraamiseen ja arviointiin

Erityisasiantuntijan tehtävänä on seurata ja arvioida sosiaaliturvaan sekä sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvien säädösten soveltamista iäkkäiden ihmisten kannalta, osallistua selvitysten tekoon ja raportointiin sekä iäkkäiden asemaan liittyvään yhteiskunnalliseen keskusteluun. Työssä keskeistä on iäkkäiden aseman edistäminen päätöksentekoon vaikuttamalla sekä siihen liittyvä verkostotyö.

Parhaat valmiudet tehtävän hoitamiseen antaa soveltuva ylempi korkeakoulututkinto (esimerkiksi sosiaali-, oikeus-, hallinto- tai terveystieteistä) sekä perehtyneisyys sosiaaliturvaan ja palveluihin liittyviin kysymyksiin Erityisenä etuna pidämme kokemusta iäkkäiden asemaan liittyvästä tutkimus- ja vaikuttamistyöstä. Tehtävässä on eduksi tutkijantaidot ja tohtorin tutkinto.

Tarkemmat tiedot tästä avoinna olevasta tehtävästä ja ohjeet hakemiseen löytyvät valtiolle.fi-palvelusta.

 

Muut tehtäviin liittyvät tiedot

Tehtävien kesto: Vakinainen
Tehtävät alkavat: 1.4.2022 tai sopimuksen mukaan
Viimeinen hakupäivä: 28.2.2022

Vanhusasiavaltuutettu korostaa toiminnassaan yhdenvertaisuuden toteutumista ja arvostaa monimuotoisuutta työyhteisössä. Toivomme hakijoiksi eri ikäisiä ja eri sukupuolia olevia henkilöitä sekä kieli-, kulttuuri- tai muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä.

Hae erityisasiantuntijaksi lainsäädännön seuraamiseen ja arviointiin tästä linkistä.

Hae erityisasiantuntija sosiaaliturvaan ja sote-palveluihin liittyvien säädösten seuraamiseen ja arviointiin tästä linkistä.

Uutiset