Hoppa till innehåll

Två sakkunnigtjänster är lediganslagna vid äldreombudsmannens byrå

Utgivningsdatum 7.12.2022 16.48

Äldreombudsmannens byrå utlyser två visstidstjänster som sakkunnig 1.2.2023-31.1.2024 eller 12 månader enligt överenskommelse.

En sakkunnig som har uppgift att följa och bedöma lagstiftningen

En sakkunnig har som uppgift att följa och bedöma lagstiftningen och dess utveckling och tillämpning ur de äldres perspektiv och att delta i upprättandet av utredningar och i rapporteringen samt i samhällsdebatten och påverkansarbete som hänför sig till de äldres ställning. Att samla in väsentlig information för att främja de äldres ställning i beslutsfattandet samt därtill relaterat nätverksarbete är centralt i den sakkunnigas arbete.

Bästa färdigheter för att uppgiften kan skötas med framgång ges av en lämplig högre högskoleexamen i juridik samt förtrogenhet med de äldres ställning, den relaterade lagstiftningen och dess tillämpning. Erfarenhet av forsknings- eller påverkansarbete som hänför sig till de äldres ställning ses som särskilt meriterande.

Sök tjänsten på valtiolle.fi.

En sakkunnig som har uppgift att följa tillämpningen av bestämmelser om social trygghet samt om social- och hälsovårdstjänster ur perspektivet för de äldre

En sakkunnig har som uppgift att samla in information om de äldres ställning och om tillgodoseendet av de äldres rättigheter, följa tillämpningen av bestämmelser om social trygghet samt om social- och hälsovårdstjänster ur perspektivet för de äldre, delta i upprättandet av utredningar och i rapporteringen samt i samhällsdebatten om de äldres ställning. Att samla in information för att främja de äldres ställning i beslutsfattandet samt därtill relaterat nätverksarbete är centralt i den sakkunnigas arbete.

Bästa färdigheter för att uppgiften kan skötas med framgång ges av en lämplig högre högskoleexamen (till exempel i sociala vetenskaper, statsvetenskap eller hälsovetenskaper) samt förtrogenhet med frågor relaterade till den sociala tryggheten och socialtjänster. Erfarenhet av forsknings- och påverkansarbete som hänför sig till de äldres ställning ses som särskilt meriterande.

Sök tjänsten på valtiolle.fi.

Uutiset