Hyppää sisältöön

Vanhusasiavaltuutetun toimistossa avoinna kaksi asiantuntijan määräaikaista virkaa

Julkaisuajankohta 7.12.2022 16.48

Vanhusasiavaltuutetun toimistoon haetaan kahta asiantuntijaa määräaikaisiin virkoihin. Asiantuntijat tulevat työskentelemään ikääntyneiden henkilöiden oikeuksien edistämiseen liittyvissä tehtävissä.

Asiantuntija lainsäädännön seuraamiseen ja arviointiin

Asiantuntijan tehtävänä on seurata ja arvioida lainsäädäntöä ja sen kehittämistä ja soveltamista ikääntyneiden ihmisten kannalta, osallistua selvitysten tekoon ja raportointiin sekä iäkkäiden asemaan liittyvään yhteiskunnalliseen keskusteluun ja vaikuttamistyöhön. Työssä keskeistä on olennaisen tiedon kokoaminen iäkkäiden aseman edistämiseksi päätöksenteossa sekä siihen liittyvä verkostotyö.

Parhaat valmiudet tehtävän hoitamiseen antaa soveltuva ylempi korkeakoulututkinto oikeustieteistä sekä perehtyneisyys ikääntyneiden asemaan ja siihen liittyvään lainsäädäntöön ja sen soveltamiseen. Erityisenä etuna pidämme kokemusta ikääntyneiden asemaan liittyvästä tutkimus- tai vaikuttamistyöstä.

Tarkemmat tiedot tästä avoinna olevasta tehtävästä ja ohjeet hakemiseen löytyvät valtiolle.fi-palvelusta.

Asiantuntija sosiaaliturvaan ja sote-palveluihin liittyvien säädösten seuraamiseen

Asiantuntijan tehtävänä on koota tietoa iäkkäiden asemasta ja oikeuksien toteutumisesta, seurata sosiaaliturvaan ja sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvien säädösten soveltamista iäkkäiden ihmisten kannalta, osallistua selvitysten tekoon ja raportointiin sekä iäkkäiden asemaan liittyvään yhteiskunnalliseen keskusteluun. Työssä keskeistä on tiedon kokoaminen iäkkäiden aseman edistämiseksi päätöksenteossa sekä siihen liittyvä verkostotyö.

Parhaat valmiudet tehtävän hoitamiseen antaa soveltuva ylempi korkeakoulututkinto (esimerkiksi sosiaali-, hallinto- tai terveystieteistä) sekä perehtyneisyys sosiaaliturvaan ja palveluihin liittyviin kysymyksiin Erityisenä etuna pidämme kokemusta iäkkäiden asemaan liittyvästä tutkimus- ja vaikuttamistyöstä. Tehtävässä on eduksi tutkijantaidot ja tohtorin tutkinto.

Tarkemmat tiedot tästä avoinna olevasta tehtävästä ja ohjeet hakemiseen löytyvät valtiolle.fi-palvelusta.

Uutiset