Hoppa till innehåll

Att äldre marginaliseras i det digitala samhället har varit känt sedan länge – äldreombudsmannen föreslår tre lösningar för beslutsfattare för att främja likabehandling

Utgivningsdatum 20.10.2022 9.01

Marginalisering i det digitala samhället berör en ansenlig del av de äldre. De svårigheter som äldre har med användningen av digitala tjänster och anordningar har varit kända sedan länge. Äldreombudsmannen föreslår tre lösningsförslag för beslutsfattare för att öka de äldres likabehandling i det digitala samhället.

Användningen av digitala anordningar och tjänster är numera en färdighet som medborgarna behöver i väldigt många situationer i sin vardag. Till och med basservicen har blivit svår att få tillgång till ansikte mot ansikte eller per telefon. Detta försvårar vardagen och har en negativ inverkan på delaktigheten i samhället för många äldre. Idag 20.10. söker vi lösningar till digitalt utanförskap vid ett evenemang som äldreombudsmannen anordnar.

– En stor del av de medborgarkontakter som äldreombudsmannen mottar handlar om svårigheter att använda digitala tjänster. Nu kan många äldre inte sköta sina vardagsärenden som de inte hade några svårigheter med alls innan samhällets digitalisering. Digitalt utanförskap är en orsak till att likabehandlingen av äldre inte förverkligas i vårt samhälle, säger äldreombudsmannen Päivi Topo.

Lösningar för att äldre blir mer jämlika  i det digitala samhället

Äldreombudsmannen anser att tjänsternas digitalisering och minskningen av andra sätt att sköta sina ärenden är en del av en långvarig utveckling i vilken likabehandlingen och rättigheterna för personer som inte använder digitala tjänster inte har tryggats tillräckligt bra med nationella åtgärder.

– Beslutsfattarna har inte tagit tillräckligt stort ansvar för att alla skulle kunna sköta sina ärenden på lika villkor i det digitaliserade samhället. Användningen av digitala tjänster förutsätter kunskaper samt tillräckliga ekonomiska resurser, funktionsförmåga och språkkunskaper – vilka många äldre inte har, säger Topo.

Äldreombudsmannen föreslår följande lösningar för ökning av de äldres likabehandling i det digitala samhället.

Kommunerna bör föreskrivas en skyldighet att koordinera digitalt stöd

Organisationer har redan länge burit huvudansvaret för anordnandet av digitalt stöd till de äldre med hjälp av kamratstöd. Även kommunerna har erbjudit digitalt stöd. De offentliga tjänsterna är skyldiga att instruera sina kunder i användningen av sina egna digitala tjänster, men de är inte skyldiga att ge något annat digitalt stöd.

Om kommunerna föreskrivs en skyldighet att koordinera digitalt stöd skulle det att bli lättare att trygga tillräckligt digitalt stöd till de äldre i alla kommuner. Vi behöver mer kompetent och kostnadsfritt digitalt stöd som är lätt att hitta och lättillgängligt.

En nationellt centraliserad servicekanal bör skapas för dem som inte använder digitala tjänster

Med servicekanalen skulle man trygga tillgången till information, underlättar självständig skötsel av ärenden samt stödjer påverkansmöjligheter och delaktighet för dem som inte använder digitala tjänster. Man skulle kunna meddela genom servicekanalen att man inte använder några digitala anordningar och tjänster alls, utan behöver sköta sina ärenden per telefon, ansikte mot ansikte eller brevledes. En nationell servicekanal som genomförs som en offentlig tjänst är samtidigt en del av den nationella krisberedskapen.

E-tjänster bör göras tydligare i fråga om att sköta ärenden för en annan person eller vid ärendehantering med stöd

Det finns inte just någon lagstiftning om ärendehantering med stöd trots att uppskattningsvis en tredjedel av de äldre behöver stöd i användningen av digitala tjänster. Dessa äldre kan besluta om sina angelägenheter själva, men har svårigheter med den tekniska användningen av digitala anordningar och tjänster.

Att sköta ärenden för en annan person förknippas med olika krångligheter och oklarheter som förknippas till exempel med integritetsskydd och säkerhet. Fram till alldeles nyligen har den som behöver hjälp med att sköta sina ärenden ofta behövs använda elektronisk identifiering. Praxisen för att sköta ärenden för olika myndigheter och privata aktörer varierar.

Ärendehantering med stöd och skötsel av ärenden för en annan person ska vara trygga oavsett om den som behöver hjälp kan identifiera sig elektroniskt.

 

 

Äldreombudsmannen anordnar 20.10.2022 kl. 13.00–16.00 ett evenemang för att diskutera konkreta lösningar för likabehandling av äldre i det digitala samhället. Evenemanget kan följas online via denna länk. Evenemanget bandas också och kan ses vid ett senare tillfälle.

Bekanta dig med programmet för evenemanget.

Tiedote