Hoppa till innehåll

Äldreombudsmannens evenemang: Lösningar för likabehandling av äldre i det digitala samhället

Utgivningsdatum 3.10.2022 14.28 | Publicerad på svenska 3.10.2022 kl. 14.37

Äldreombudsmannen anordnar 20.10.2022 klockan 13.00–16.00 ett evenemang för att diskutera lösningar för likabehandling av äldre i det digitala samhället. Evenemanget kan följas online och deltagarna kan delta i debatten online. Evenemanget kan följas utan separat anmälan. Evenemanget hålls på finska och tolkas till finskt teckenspråk.

Du kan följa evenemanget via den här länken.

 

Digitalt utanförskap berör en ansenlig del av de äldre. Utöver undersökningar och statistik syns detta också i att ett tema är allra vanligast i de kontakter som äldreombudsmannen tagit emot: utmaningar som de digitaliserade samhället medfört i de äldres liv.

Att de äldre har svårt att använda digitala tjänster och därmed marginaliseras har varit känt sedan länge. Beslutsfattarna har ändå inte tagit tillräckligt stort ansvar för att alla skulle kunna agera på lika villkor i det digitaliserade samhället.

Äldreombudsmannen anordnar 20.10.2022 klockan 13.00–16.00 ett evenemang för att diskutera lösningar för likabehandling av äldre i det digitala samhället. Evenemanget kan följas online. Evenemanget spelas också in och kan ses vid ett senare tillfälle.

Syftet med evenemanget är att söka konkreta lösningar till de problem som digitaliseringen medför och presentera äldreombudsmannens lösningsalternativ för att minska den digitala ojämlikheten till myndigheterna för diskussion. 

Äldreombudsmannens förslag till lösningar: 

 • Kommunerna föreskrivs en skyldighet att koordinera digitalt stöd.
 • En nationellt centraliserad kanal för ärendehantering skapas för personer som inte använder digitala tjänster. 
 • E-tjänster görs tydligare med hjälp av lagstiftningen i fråga om att sköta ärenden för en annan person eller vid ärendehantering med stöd.

Bland evenemangets deltagare finns riksdagsledamöter, äldre opinionsbildare, organisationer och myndigheter. Evenemanget riktas till beslutsfattare, myndigheter, äldreorganisationer, äldreråd, tillhandahållare av tjänster och andra intressenter.

Kom med och diskutera lösningar för likabehandling av äldre i det digitala samhället!

Program

13.00 – Tre lösningsförslag att öka likabehandling av äldre i det digitala samhället, Päivi Topo, äldreombudsman

13.10 – Paneldiskussion med riksdagsledamöter: Synpunkter för att öka den digitala jämlikheten. I paneldiskussionen deltar:

 • Eeva-Johanna Eloranta, SDP
 • Sari Essayah, KD
 • Kaisa Juuso, Sannfinländarna
 • Mikko Kinnunen, Centern
 • Merja Kyllönen, Vänsterförbundet
 • Paula Risikko Samlingspartiet
 • Mikko Ollikainen, SFP
 • Noora Koponen, De gröna

Ordförande Markku Lehto, medlem av äldreombudsmannens seniorgrupp.

14.00–14.20 Paus

14.20 Kommunernas digitala stöd: Pielavesi

 • Sonja Roivainen, digirådgivare, Pielavesi

14.30 Myndigheternas synpunkter om jämlikheten i det digitaliserade samhället

 • Marjukka Saarijärvi, programchef, Finansministeriet
 • Pekka Rehn, överdirektör, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
 • Mattias Lindroth, specialsakkunnig, Kommunförbundet

15.00 Digitalt eller inte – organisationer som främjar likabehandling

 • Tiina Etelämäki, ledande sakkunnig, Centralförbundet för De Gamlas Väl ry
 • Veli Kahrala, styrelseordförande, ENTER ry
 • Virpi Dufva, direktör, Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry
 • Simo Paassilta, ordförande, EETU ry

Ordförande Päivi Topo, äldreombudsman.

15.30 Kommunernas digitala stöd: Helsingfors 

 • Jani Suonperä, specialsakkunnig, Helsingfors stads anförande 

15.40 Nya forskningsrön om den digitala situationen bland äldre, Tarja Heponiemi, forskarprofessor, Institutet för hälsa och välfärd

15.50 Diskussion och avslutningsord

16.00 Evenemanget slutar

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i programmet.

Uutiset