Hoppa till innehåll

Äldreombudsmannen uppmanar de allra äldsta att rösta

Utgivningsdatum 9.1.2024 11.43

I Finland är valdeltagandet bland de allra äldsta lågt. Enligt Statistikcentralen minskar valdeltagandet drastiskt bland personer som fyllt 80 år. Endast hälften av personer som fyllt 87 år röstade i riksdagsvalet 2023.

Äldreombudsmannen ser det som viktigt att alternativa röstningssätt blir kända och att ingen låter bli att använda sin rösträtt vid presidentvalet i januari endast på grund av att man inte kan ta sig till ett förhandsröstningsställe eller röstningsstället på valdagen.

- Förhandsröstning i hemmet är ett alternativ för personer för vilka det är omöjligt eller åtminstone väldigt svårt att ta sig till ett röstningsställe på grund av nedsatt rörelseförmåga. Väljaren ska anmäla sitt behov att rösta hemma till centralvalnämnden i sin hemkommun skriftligen eller per telefon, i presidentvalet 2024 senast tisdagen den 16 januari 2024. Anmälan kan göras av väljaren själv eller av någon annan person som väljaren utsett, berättar äldreombudsmannen Päivi Topo.

När man röstar hemma kommer en valförrättare på en överenskommen tidpunkt till väljarens hem och tar emot röstningen. En närståendevårdare som bor i samma hushåll som den som har rätt till hemmaröstning får under vissa förutsättningar rösta i samband med hemmaröstningen. Närståendevårdaren ska anmäla sig till kommunens centralvalnämnd i samband med anmälan om hemmaröstning. Mer information om hemmaröstning och de kommunala centralvalnämndernas kontaktuppgifter finns i anmälan om rösträtt och på adressen: Att rösta hemma - Val

Man kan rösta med hjälp av ett biträde om förmågan att anteckna sin röst är väsentligt nedsatt. Man får använda ett biträde som man själv har valt.

- Många äldre väljare behöver hjälp med transporten till vallokalen. Här har de äldres närstående en viktig roll, konstaterar äldreombudsmannen Päivi Topo.

Särskilda förhandsröstningsställen är till exempel sjukhus samt vårdhem och servicehus med heldygnsvård. Denna så kallade anstaltsröstning förrättas i huvuddrag på samma sätt som den allmänna förhandsröstningen.

Äldreombudsmannen har också fått höra om situationer där man inte har använt sin rösträtt på grund av att identitetsbevisets giltighetstid har gått ut. För röstning kan man hämta ett avgiftsfritt temporärt identitetskort på närmaste polisinrättning. För kortet behövs två passfoton som kan vara högst sex månader gamla.

Tiedote