Hoppa till innehåll

Äldreombudsmannen: Beslutsfattarna ska trygga finansieringen till äldreservice

Utgivningsdatum 17.8.2022 10.01 | Publicerad på svenska 17.8.2022 kl. 10.03

Antalet platser som erbjuder dygnet-runt-vård för äldre har i Finland redan i flera år varit för lågt i förhållande till behovet. I sommar har situationen förvärrats ytterligare när befintliga platser har stängts på grund av personalbristen.

Äldreombudsmannen inledde sin verksamhet i januari. I medborgarkontakter som ombudsmannen tagit emot har man beskrivit helt orimliga situationer som bristen på service har orsakat för äldre personer. De äldres rätt till ett människovärdigt liv och den vård som de behöver har inte kunnat tillgodoses till fullo.

Situationen är en konsekvens av dåliga beslut.

”Under flera år har anslagen till äldreservice varit för låga.  Dessa beslut har fattats av landets regeringar och kommuner trots att man hela tiden har fått mer information om bristen på service och dess konsekvenser”, konstaterar äldreombudsmannen Päivi Topo.

Volymerna inom äldreservice är enorma. Enligt Institutet för hälsa och välfärd utförs 115 000 hemvårdsbesök dagligen i Finland. Dygnet-runt-vården har omkring 50 000 klienter. På grund av bristen på kompetenta sökande har cirka 5 000 arbetsplatser inom äldreservicen förblivit lediga. Under de närmaste åren kommer så många anställda att pensioneras att det behövs 200 000 nya arbetstagare i deras ställe.

”Att äldre personer blir utan den service som de behöver är ett tecken på långvarig åldersdiskriminering inom beslutsfattandet. Detta är ett hot mot det förtroende som hela välfärdssamhället bygger på. Finländare betalar gärna skatt om de upplever att de får valuta och stabilitet i samhället för skattepengarna. Enligt färsk forskningsdata från Tammerfors universitet litar endast 21 % av 65–84-åringarna på att de vid behov kan erhålla dygnet-runt-vård och 39 % litar på att de kan få hemvård när de behöver den”, fortsätter Päivi Topo.

”Bristen på arbetskraft drabbar alla branscher och vi kan inte invagga oss i tron att personer i arbetsför ålder skulle lämna sitt arbete och bli närståendevårdare.  Äldreservice med tillräckliga resurser skulle locka nya arbetstagare till branschen.  Antalet äldre personer och deras andel av befolkningen kommer att förbli höga under de kommande decennierna. Nu måste de nationella och regionala beslutsfattarna anslå tillräcklig finansiering till all äldreservice och samtidig trygga funktionaliteten av social- och hälsovården som helhet”, kräver äldreombudsmannen Päivi Topo.

Ytterligare information och intervjuförfrågningar:
Kommunikationschef Maria Swanljung, tfn: 0295 666 874


 

Tiedote