Hoppa till innehåll

Äldre måste garanteras effektiv tillgång till vaccin

Utgivningsdatum 13.11.2023 13.36

Äldreombudsmannen har fått ett antal kontakter från oroliga äldre medborgare om organiseringen av höstens corona- och influensavaccinationer.

Enligt Institutet för hälsa och välfärd löper personer över 85 år en särskild risk att drabbas av allvarliga luftvägsinfektioner och bli inlagda på sjukhus. De allra äldsta har dock haft svårt att få en vaccinationstid. För många äldre är det ett problem om de bara kan boka sin vaccinationstid elektroniskt. Mer än hälften av de personer som är 75 år eller äldre använder inte internet självständigt för att gå online.

Äldre personer utan tidsbokning har varit tvungna att komma till kliniken för att köa för en vaccination och köerna har blivit långa. Att stå i kö kan vara svårt för äldre personer, av vilka många också använder hjälpmedel för att röra sig. Det har också blivit svårare för många att ordna transport till vaccinationsstället, eftersom FPA inte längre ersätter resor till vaccinationsstället.

Äldreombudsmannen hoppas att välfärdsområdena ser över sin praxis när det gäller att ordna vaccinationer för äldre. Rutinerna bör vara sådana att de allra äldsta faktiskt kan få sina vaccinationer utan oskäliga svårigheter. I många fall finns det en enkel lösning för att boka vaccinationstider: telefonbokning. Detta är den vanligaste begäran som äldre personer gör till äldreombudsmannen som en lösning.

Uutiset