Valtuutettu

Päivi Topo toimii vanhusasiavaltuutettuna. Hän aloitti virassa 15.1.2022.

Päivi Topo on opiskellut yhteiskuntatieteitä Helsingin yliopistossa ja väitellyt valtiotieteiden tohtoriksi naisten ikääntymisen lääketieteellistymisestä. Opiskelija-ajoista lähtien häntä on kiinnostanut yhdenvertaisuuden lisäämisen mahdollisuudet sekä vallan rakentumiseen ja käyttöön liittyvät kysymykset. Hänen erikoisosaamistaan on tutkimustiedon hyödyntäminen päätöksenteossa ja kehittämistyössä.  

Topolla on pitkä tutkijanura iäkkäiden ja erityisesti muistisairautta sairastavien palveluihin ja asuinympäristöihin liittyvissä kysymyksissä. Hän on toiminut tutkimustehtävissä THL:ssä sekä akatemiatutkijana. Työurallaan Topo on myös toiminut valtakunnallisen sosiaali- ja terveysalan eettisen neuvottelukunnan ETENEn pääsihteerinä. Päivi Topo siirtyi vanhusasiavaltuutetuksi Ikäinstituutin johtajan tehtävästä, jossa hän oli muun muassa perustamassa Eduskunnan IKÄ-verkostoa ja toimi sen sihteerinä. Topo on lisäksi toiminut lukuisissa valtakunnallisissa asiantuntijatehtävissä ikääntyneiden oikeuksien parissa. 

Topo on lääketieteen sosiologian dosentti Helsingin yliopistossa sekä yleisen sosiologian ja sosiaaligerontologian dosentti Jyväskylän yliopistossa. Hänen viimeisimmät julkaisunsa liittyvät tutkimusetiikkaan, iäkkäiden panokseen yhteiskunnassa sekä syrjäytymiseen ja ikäsyrjintään. 

Topon viimeaikaisia julkaisuja:

Etiikka iäkkäiden ja muistisairautta sairastavien henkilöiden tutkimuksessa, vastuullinentiede.fi -sivusto

Iäkkäät kasvattamassa yhteisiä ja yksityisiä voimavaroja, Gerontologia-lehti

Estääkö ikäsyrjintä tutkimustiedon käytön vanhuspalveluista päätettäessä? Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti

Vanhuusiän syrjäytyminen pähkinänkuoressa – tuloksia ja politiikkasuosituksia ROSEnetistä, Gerontologia-lehti