Tietosuojakäytännöt

Tietosuoja ja henkilötietojen käsittely vanhusasiavaltuutetun toimistossa

Henkilötiedot ovat tietoja, jotka liittyvät tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan henkilöön. Tietosuoja ohjaa henkilötietojen käsittelyä ja turvaa henkilön yksityisyyden suojan henkilötietojen käsittelyssä. 

Vanhusasiavaltuutettu käsittelee henkilötietoja vain perustellusta syystä. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on vanhusasiavaltuutetun käsiteltävänä olevien asioiden kirjaaminen, seuranta ja käsittely. Käsittely perustuu asian vireille laittaman henkilön suostumukseen tai vanhusasiavaltuutetun laissa säädettyyn tehtävään.

Sinulla on oikeus pyytää pääsyä tietoihisi tai tietojesi oikaisemista tai poistamista tai niiden käsittelyn rajoittamista. Lisäksi sinulla on joissakin tapauksissa oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä.

Tietoja voit pyytää ottamalla yhteyttä vanhusasiavaltuutetun kirjaamoon sähköpostitse, kirjeitse tai puhelimitse käyttäen alla olevia yhteystietoja. Sinun olisi hyvä liittää tietopyyntöön puhelinnumerosi lisätietojen pyytämisen helpottamiseksi. Ennen tietojen saamista, sinun tulee voida todistaa henkilöllisyytesi.

Tietosuojalainsäädännön noudattamista Suomessa valvoo tietosuojavaltuutettu. Lisätietoa tietosuojalainsäädäntöön perustuvista oikeuksistasi saat tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivuilta.

Rekisterinpitäjä
Vanhusasiavaltuutettu, PL 24, 00023 Valtioneuvosto
Kirjaamon sähköposti: vanhusasia(a)oikeus.fi 

Tietosuojavastaava
Juho-Pekko Ryhänen
sähköposti: juho-pekko.ryhanen(a)oikeus.fi

Sivuston evästeet

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita selain tallentaa kävijän laitteelle. Evästeillä mahdollistetaan muun muassa käyttäjän tekemien valintojen, kuten kielivalinnan, säilyttäminen, kun käyttäjän siirtyy verkkosivustolla sivulta toiselle.

Vanhusasia.fi:ssä käytetään sekä sivuston toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä.
Välttämättömien evästeiden avulla varmistetaan verkkosivuston tekninen toimivuus, eikä niitä käytetä muihin tarkoituksiin. Verkkosivustolla liikennöidään aina suojatulla yhteydellä (https).

Evästeiden käyttö sivustollamme on toteutettu yhdessä valtioneuvoston kanslian kanssa. Palveluntarjoajina toimivat valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori ja sen sopimuskumppanit Ambientia Group Oy (julkaisujärjestelmän toimittaja) ja Cloudflare, Inc. (sisällönjakeluverkon tarjoaja) sekä Amazon Web Services, Inc. (palvelinkapasiteetin tarjoaja).

Välttämättömät evästeet

COOKIE_SUPPORT
Julkaisujärjestelmän (Liferay) asettama eväste, joka säilyttää tiedon evästeiden sallimisesta selaimen asetuksissa. Eväste on voimassa vuoden.

GUEST_LANGUAGE_ID
Julkaisujärjestelmän eväste, joka säilyttää tiedon käyttäjän kielivalinnasta ja tallentaa sen seuraavaa sivustolla vierailua varten. Eväste on voimassa vuoden.

JSESSIONID
Julkaisujärjestelmän eväste, jonka tarkoituksena on seurata käyttäjien etenemistä sivustolla ja ilmaista, että käyttäjä käyttää sivustoa aktiivisesti. Eväste kertoo myös, kuinka monta käyttäjää sivustolla milläkin hetkellä on. Eväste on voimassa sivustolla vierailun ajan.

LFR_SESSION_STATE_10161
Julkaisujärjestelmän eväste, jota käytetään käyttäjän istunnon aikaleiman tallentamiseen ja istunnon umpeutumisesta varoittamiseen. Eväste on voimassa vuoden.

AWSALB, AWSALBCORS  
Amazonin asettamia evästeitä, joiden tarkoituksena on tasata palvelinten kuormitusta ja varmistaa, että käyttäjän istunto ei katkea, ja parantaa siten käyttäjäkokemusta. Jälkimmäisellä evästeellä varmistetaan sivustojen oikea toiminta uusimmilla selainversioilla. Evästeet ovat voimassa viikon.

yja_cookie_acceptance
Valtorin asettama eväste, joka säilyttää tiedon evästeiden hyväksymisestä tai kieltämisestä selaimella (evästebanneri). Eväste on voimassa vuoden.

Evästeiden käytön kieltäminen

Vanhusasia.fi-sivustolla on käytössä evästebanneri. Kävijä voi sivustolla vieraillessaan antaa suostumuksensa ei-välttämättömien evästeiden sekä liitännäisten käyttöön.

Jos kävijä ei hyväksy evästeitä, myöskään ei-välttämättömiä evästeitä tai liitännäisiä ei asenneta.

Jos kävijä on estänyt evästeiden tallennuksen selaimen asetuksissa tai käyttää selainta yksityisyys-tilassa, evästebannerin valintaa ei voida tallentaa. Jos selaimessa on päällä "Do not track" -tila (älä jäljitä), evästehyväksyntää ei kysytä, vaan sivuston toiminnan kannalta välttämättömät evästeet hyväksytään automaattisesti, ja muut evästeet hylätään automaattisesti.

Kävijä voi muuttaa aiemmin tekemäänsä evästevalintaa klikkaamalla alla olevaa linkkiä. Linkin klikkaaminen näyttää evästebannerin uudelleen.

Linkitykset muiden palveluihin

Sivuillamme olevat linkit ja jakopainikkeet sosiaalisen median palveluihin eivät välitä kävijästä tietoja näille palveluntarjoajille, jos linkkejä ja jakopainikkeita ei klikata. Sosiaalisen median palveluiden evästeistä saa tietoja kunkin palvelun tietosuojalausekkeista.

Sivuston ja tietoliikenteen tekniset lokitiedot

Sivuston tietoliikenneyhteyksistä ja käytöstä kerätään teknisiä lokitietoja, joita tarvitaan verkkopalvelun tuottamiseen ja tietoturvallisuudesta huolehtimiseen. Lokitietoihin sisältyy tietoja, jotka voi olla mahdollista yhdistää henkilöön, kuten IP-osoite ja aikaleima. Näitä lokitietoja käytetään vain palvelun mahdollistamiseksi tietoliikenneverkossa sekä virhetilanteiden ja tietoturvapoikkeamien selvittämiseksi.

Verkkopalvelun tuottamiseen ja tietoturvallisuudesta huolehtimiseen liittyvä henkilötietojen käsittely on tarpeen oikeusministeriön lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Vanhusasiavaltuutetun verkkopalvelujen palveluntarjoajana toimii Valtori. Valtorin sopimuskumppani Cloudflare Inc. hyödyntää yhtä prosenttia käyntilokitiedoista palvelunsa kehittämiseksi ja siirtää ne siinä tarkoituksessa Yhdysvaltoihin. Henkilötietojen Yhdysvaltoihin siirtämisen perusteena ovat EU:n komission hyväksymät mallisopimuslausekkeet.
Lisätietoa henkilötietojen käsittelystä vanhusasiavaltuutetun toimistossa löytyy tämän sivun yläosasta.

Yhteisrekisterinpitäjät

Vanhusasiavaltuutetun sivusto toimii valtioneuvoston yhteisellä julkaisualustalla (YJA). Tästä syystä vanhusasiavaltuutetun ja valtioneuvoston kanslia ovat yhteisrekisterinpitäjiä henkilötietojen käsittelyssä vanhusasiavaltuutetun verkkosivustolla. Vanhusasiavaltuutettu vastaa sivustonsa sisällöstä. Lue vastuualueista ja tietosuojaoikeuksista tarkemmin sivulta Yhteisrekisterinpitäjien vastuualueet.