Tietosuojakäytännöt

Tietosuoja ja henkilötietojen käsittely vanhusasiavaltuutetun toimistossa

Henkilötiedot ovat tietoja, jotka liittyvät tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan henkilöön. Tietosuoja ohjaa henkilötietojen käsittelyä ja turvaa henkilön yksityisyyden suojan henkilötietojen käsittelyssä. 

Vanhusasiavaltuutettu käsittelee henkilötietoja vain perustellusta syystä. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on vanhusasiavaltuutetun käsiteltävänä olevien asioiden kirjaaminen, seuranta ja käsittely. Käsittely perustuu asian vireille laittaman henkilön suostumukseen tai vanhusasiavaltuutetun laissa säädettyyn tehtävään.

Sinulla on oikeus pyytää pääsyä tietoihisi tai tietojesi oikaisemista tai poistamista tai niiden käsittelyn rajoittamista. Lisäksi sinulla on joissakin tapauksissa oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä.

Tietoja voit pyytää ottamalla yhteyttä vanhusasiavaltuutetun kirjaamoon sähköpostitse, kirjeitse tai puhelimitse käyttäen alla olevia yhteystietoja. Sinun olisi hyvä liittää tietopyyntöön puhelinnumerosi lisätietojen pyytämisen helpottamiseksi. Ennen tietojen saamista, sinun tulee voida todistaa henkilöllisyytesi.

Tietosuojalainsäädännön noudattamista Suomessa valvoo tietosuojavaltuutettu. Lisätietoa tietosuojalainsäädäntöön perustuvista oikeuksistasi saat tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivuilta.

Rekisterinpitäjä
Vanhusasiavaltuutettu, PL 24, 00023 Valtioneuvosto
Kirjaamon sähköposti: vanhusasia(a)oikeus.fi 

Tietosuojavastaava
Juho-Pekko Ryhänen
sähköposti: juho-pekko.ryhanen(a)oikeus.fi