Boarrásiidáittardeaddji

Boarrásiidáittardeaddji

Boarrásiidáittardeaddjin doaibmá Päivi Topo. Boarrásiidáittardeaddji doaibma álggii ođđajagemánus 2022.

Boarrásiidáittardeaddji barggut ja doaibmaváldi

Boarrásiidáittardeaddji bargun lea ovddidit ja árvvoštallat ahkeolbmuid vuođđo- ja olmmošvuoigatvuođaid ollašuvvama láhkaásaheamis ja servodaga mearrádusbargamis.