Oikeusturva ja auttavat tahot

Tältä sivulta löydät tukea ja apua tarjoavien toimijoiden yhteystietoja sekä ohjeita ikääntyneiden oikeusturvaan liittyen. Vanhusasiavaltuutetulla ei ole toimivaltaa ottaa kantaa tai ratkaista yksittäisten henkilöiden asioita.

Henkilö voi tehdä muistutuksen tai kantelun viranomaisen toiminnasta ollessaan tyytymätön saamaansa palveluun tai kohteluun. Erimielisyystilanteissa kannattaa ensisijaisesti pyrkiä selvittämään asiaa sitä hoitavan tahon kanssa. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin tyytymätön voi tehdä muistutuksen kyseessä olevaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksikköön. Sosiaaliasiavastaava tai potilasasiavastaava avustavat muistutuksen tekemisessä. Viranomaisen toiminnasta voi tehdä kantelun aluehallintovirastoon, eduskunnan oikeusasiamiehelle tai valtioneuvoston oikeuskanslerille.

Viranomaiset ja oikeusapu

Järjestöt

Suomessa toimii useita järjestöjä, jotka edistävät ikääntyneiden ihmisten oikeuksia, asemaa ja osallisuutta.