Hyppää sisältöön

Vanhusasiavaltuutetun lausunto peruspankkipalvelu- ja luottolaitoslainsäädännön muutostarpeista

Julkaisuajankohta 30.5.2023 13.36

Vanhusasiavaltuutettu on antanut lausunnon valtiovarainministeriölle peruspankkipalvelu- ja luottolaitoslainsäädännön muutostarpeista.

Vanhusasiavaltuutettu kiinnittää lausunnossaan huomiota siihen, että peruspankkipalvelut eivät ole tällä hetkellä riittäviä saatavuudeltaan tai laadultaan. Vanhusasiavaltuutetuille tulleissa yhteydenotoissa korostuvat monenlaiset ongelmat peruspankkipalveluiden osalta. 

Asiointi kasvokkain konttoreissa on yhä vaikeampaa ja samalla myös sähköistä asiointia kalliimpaa. Lisäksi yhteydenotoissa korostuvat myös erilaiset haasteet sähköisessä asioinnissa. Suuri osa ikääntyneistä ei käytä sähköisiä palveluita tai tarvitsee apua niiden käyttämisessä. Vanhusasiavaltuutettu kiinnittää huomiota lisäksi siihen, että peruspankkipalvelut, kuten laskujen maksu, on turvattava kaikille asiakkaille asiointitavasta riippumatta kohtuulliseen hintaan. Käteinen tulee säilyttää hyväksyttävänä maksuvälineenä vähintäänkin kansalaisen kannalta välttämättömissä palveluissa, kuten päivittäistavaraliikkeissä ja apteekeissa. Muussa tapauksessa mahdollisuudet toimia yhteiskunnassa ja hankkia välttämättömyystarvikkeita vaarantuvat.

Peruspankkipalveluiden on oltava saatavissa helposti, kohtuulliseen hintaan, kasvokkain, riittävän lähellä ja asianmukaisessa ajassa myös niille henkilöille, jotka eivät asioi sähköisesti tai joilla ei ole maksukorttia käytössään.

Lue vanhusasiavaltuutetun lausunto kokonaisuudessaan tästä linkistä (pdf).

Lausunto