Hyppää sisältöön

Vanhusasiavaltuutettu tapasi pohjoisen Suomen vanhusneuvostoja

Julkaisuajankohta 18.9.2023 11.33

Vanhusasiavaltuutetun toimisto vieraili Pohjois-Suomessa ja Saamenmaalla elokuun lopussa. Matkalla tavattiin alueen vanhusneuvostoja, pohjoisen kuntien edustajia, Lapin hyvinvointialueen edustajia sekä saamelaisjärjestö SámiSoster ry. Vanhusasiavaltuutettu painottaa, että riittävien palveluiden saanti on turvattava myös pohjoisessa Suomessa ja palveluissa on huomioitava ikääntyneen ihmisen oma kieli ja kulttuuri.

Vanhusasiavaltuutettu vieraili pohjoisessa Suomessa elokuun lopussa ja tapasi vanhusneuvostojen, kuntien ja järjestöjen edustajia Rovaniemellä ja Inarissa. Tapaamisissa käytiin keskustelua pohjoisessa Suomessa asuvien iäkkäiden henkilöiden mahdollisuuksista toimia digitalisoituneiden palveluiden kanssa tai ilman digivälineitä, sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä muiden palveluiden saatavuudesta, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä sekä vanhusneuvostojen vaikuttamismahdollisuuksista. 

Pohjois-Suomesta tulleissa yhteydenotoissa vanhusasiavaltuutettuun on kerrottu erityisesti pitkistä välimatkoista, julkisen liikenteen ja lähipalvelujen puutteista sekä vaikeuksista saada palveluita saamen kielillä. Nämä teemat nousivat esille myös keskusteluissa vanhusneuvostojen kanssa. Rovaniemen, Ranuan ja Posion vanhusneuvostojen tapaamisessa kiitettiin alueen digitukea, mutta toisen henkilön puolesta asiointi koettiin hankalana ja siihen liittyviä käytäntöjä pidettiin epäselvinä. Tilaisuuteen osallistunut Rovaniemen kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainio korosti vanhusneuvostojen merkitystä päätöksenteossa. 

Pohjoisimpien kuntien tapaamisessa peräänkuulutettiin opastusta ja tukea digipalveluiden käyttöön, jota ei ole aina saatavissa lähipalveluna kylissä. Yhteyksien toimivuudessa oli myös puutteita pohjoisimmassa Suomessa. Tapaamisessa nousi myös esille, että kotiin saatava apu oli liian vähäistä, ja hyvinvoinnin edistämiseen liittyvä toiminta tapahtui usein liian kaukana ja hankalien kulkuyhteyksien päässä.  Digiasioinnin haasteita ratkotaan aktiivisesti muun muassa SámiSosterin digihankkeessa, jonka edustajat osallistuivat myös vanhusasiavaltuutetun tapaamiseen.

Vanhusasiavaltuutettu korostaa, että nykyisessä tilanteessa, jossa palvelut digitalisoituvat vauhdilla, on erittäin tärkeää, että iäkkäät ihmiset saavat tarvitsemansa digituen sekä mahdollisuuden asioida kasvokkain tai puhelimitse. Tämän asian järjestäminen on kaikkien palveluita tarjoavien tahojen vastuulla. Vanhusasiavaltuutettu myös painottaa, että riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ovat jokaisen perusoikeus asuinpaikkaan katsomatta. Ikääntyneen oma kieli ja kulttuuri on myös tärkeää huomioida palveluissa. Pitkien välimatkojen seudulla toimiva asiointiliikenne ja kuljetuspalvelut mahdollistavat iäkkäiden arjessa selviytymistä.

Uutiset