Hyppää sisältöön

Vanhusasiavaltuutettu: Ikääntyneiden pääsyä tarpeisiinsa vastaaviin sosiaali- ja terveyspalveluihin on parannettava

Julkaisuajankohta 22.4.2024 12.18

Suuri joukko ikääntyneitä ei saa tarvitsemiaan sosiaali- ja terveyspalveluja. Palvelujen saatavuusongelmat viivästyttävät tai estävät hoitoon, sosiaalipalveluihin tai kuntoutukseen pääsyä. Pula ikääntyvien palveluista kuormittaa koko sote-järjestelmää ja aiheuttaa tehottomuutta, kun ikääntyneet etsivät toistuvasti apua tilanteeseensa esimerkiksi päivystyksestä. Nämä ongelmat käyvät ilmi Vanhusasiavaltuutetun kertomuksesta eduskunnalle, joka on kevään aikana eduskunnan käsittelyssä.

Kotihoidon ja sen tukipalveluiden, lyhytaikaisen ympärivuorokautisen hoidon sekä pitkäaikaisen ympärivuorokautisen hoidon ja päivätoiminnan saatavuus on laskenut useamman vuoden ajan koko maassa. Yhä harvempi ikääntynyt saa kotihoitoa, päivätoimintaa tai ympärivuorokautista hoitoa, vaikka ikääntyneiden tarve näille palveluille ei ole vähentynyt.

Ikääntyneistä kotihoidon palveluissa on nyt THL:n tietojen mukaan lähes pelkästään niitä, jotka tarvitsevat apua kotonaan useita kertoja vuorokaudessa. Vähemmän kotihoidon käyntejä tarvitsevat jäävät niitä ilman, vaikka apu olisi heille välttämätöntä.

Odotusajat ympärivuorokautiseen hoitoon ovat pitkät ja usein ylittävät lakisääteisen maksimiajan. Päivätoimintaa ei ole läheskään aina saatavilla tukemaan omaishoitoperheitä tai yksinasuvia muistisairaita. Ympärivuorokautiset kriisipaikat eivät riitä vastaamaan ikääntyvien yllättäen muuttuviin tilanteisiin. Ikääntyville suunnattua gerontologista sosiaalityötä on aivan liian vähän osalla hyvinvointialueista ja tämän vuoksi ei pystytä tunnistamaan ja vastaamaan monien ikääntyneiden elämäntilanteisiin, joissa heillä on samanaikaisesti useita vaikeita ongelmia.

- Pula ikääntyvien palveluista kuormittaa koko sote-järjestelmää ja aiheuttaa tehottomuutta, kun ikääntyneet etsivät toistuvasti apua tilanteeseensa esimerkiksi päivystyksestä. Jo valmiiksi liian niukoista resursseista leikkaaminen voi lisätä kustannuksia toisaalla, toteaa vanhusasiavaltuutettu Päivi Topo.

Monilla ikääntyneillä on huomattavia vaikeuksia päästä myös terveydenhuollon peruspalveluihin. Iäkkäillä on usein vakavia pitkäaikaissairauksia ja pitkä odotusaika perusterveydenhuollon vastaanotolle lisää heidän tarvettaan päivystyspalveluille myös ilta- ja yöaikaan. Iäkkäiden oikeus välttämättömään huolenpitoon ja tarpeenmukaisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin jää monen kohdalla toteutumatta.

- Kuntoutuspalveluiden heikko saatavuus ja niitä koskevissa laeissa asetetut ikärajat estävät ikääntyneiden kuntoutumista takaisin päivittäisessä elämässään itsenäisesti pärjääviksi, sanoo vanhusasiavaltuutettu Päivi Topo.

Liian niukkojen ikääntyvien palveluiden vuoksi ikääntyneitä jää ilman välttämätöntä apua, ja se puolestaan lisää poliisin, palo- ja pelastuslaitoksen, ensihoidon ja päivystysten työmäärää.   
Tilanteen korjaamiseksi vanhusasiavaltuutettu esittää eduskunnalle useita ratkaisuja.

- Keskeisintä on lisätä kotihoidon resursseja ja etsiä ratkaisua alan työvoimapulaan yli hallituskauden menevän ohjelman avulla. Samoin ympärivuorokautisen hoidon paikkamäärää on lisättävä pitkäaikaisessa ja lyhytaikaisessa hoidossa. Jokaisella hyvinvointialueella tulee olla kriisipaikkoja ikääntyneille, vaatii Päivi Topo.

Vanhusasiavaltuutettu esittää myös, että ikääntyneiden päivätoiminta tulee saattaa hyvinvointialueiden lakisääteiseksi tehtäväksi sekä lääkinnällisen kuntoutuksen ja psykoterapian yläikärajoista on luovuttava. Korkeaa ikää ei tule käyttää perusteena evätä tarpeellista vammaispalvelua. Lisäksi gerontologisen sosiaalityön saatavuutta on parannettava.
Vanhusasiavaltuutettu luovutti maaliskuun lopussa ensimmäisen kertomuksensa eduskunnalle.

Siinä vanhusasiavaltuutettu esittelee keskeisimpiä havaintojaan ja tekee konkreettisia ratkaisuehdotuksia, joiden avulla erityisesti heikoimmassa tilanteessa olevien ikääntyneiden asemaa voi kohentaa. Kertomus on kevään aikana valiokuntakäsittelyssä. Vanhusasiavaltuutettua kuultiin perjantaina sosiaali- ja terveysvaliokunnassa.

Vanhusasiavaltuutetun lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle: Lausunto vanhusasiavaltuutetun eduskuntakertomuksesta sosiaali- ja terveysvaliokunnalle (PDF).

Vanhusasiavaltuutetun kertomus eduskunnalle: Vanhusasiavaltuutetun eduskuntakertomus 2024 (PDF).

*********** 
Vanhusasiavaltuutetun toiminta ikääntyneiden aseman ja oikeuksien toteutumisen edistämiseksi käynnistyi vuoden 2022 alussa. Yksi vanhusasiavaltuutetun lakisääteisistä tehtävistä on antaa eduskunnalle kerran neljässä vuodessa kertomus ikääntyneiden asemasta ja oikeuksien toteutumisesta.

Tiedote