Hyppää sisältöön

Miten ikääntyneiden ihmisten oikeudet toteutuvat? Vanhusasiavaltuutetun tilaisuudessa kuullaan ikääntyneiden toimeentulosta, palveluista ja osallisuudesta

Julkaisuajankohta 11.5.2023 10.00

Vanhusasiavaltuutetulle saapuvissa yhteydenotoissa korostuu iäkkäiden toimeentulon sekä palvelujen saannin ongelmat. Sen lisäksi ikäsyrjintä vaikuttaa yhteydenottojen perusteella olevan yleistä ja estävän iäkkäiden yhdenvertaista mahdollisuutta hoitaa omia asioitaan ja osallistua yhteiskuntaan. Valtuutettu järjestää 11.5.2023 kello 12–16 tilaisuuden ikääntyneiden asemasta ja oikeuksien toteutumisesta.

Vanhusasiavaltuutetun työssä ikääntyneiden toimeentulon ongelmat ovat usein esillä. Eläketurvakeskuksen mukaan vuonna 2020 kokonaiseläkkeen mediaani oli 1560 euroa kuukaudessa.  Eläkeläisistä 12,5 prosentilla kokonaiseläke oli vain 60 % tai alle tästä summasta. Osa pienituloisista iäkkäistä tinkii jopa ruuasta ja lääkkeistä rahanpuutteen vuoksi. Ikääntyvillä ei useinkaan ole mahdollisuutta parantaa taloudellista asemaansa. 

Huono taloudellinen tilanne aiheuttaa syrjäytymistä, kun ihmisellä ei ole rahaa osallistua yhteiseen toimintaan tai tapahtumiin. Pienituloisen iäkkään voi olla myös erittäin vaikeaa tehdä kertaluonteisia isoja hankintoja, kuten hammasproteeseja, silmälaseja ja digilaitteita. Iäkkäät eivät aina ole tietoisia etuuksista ja tukimuodoista, joihin he olisivat oikeutettuja. 

Pula palveluista on toinen keskeinen asia vanhusasiavaltuutetun työssä. THL:n ennakkotietojen mukaan kotihoidon määrät ovat romahtaneet. Kotihoidon kotikäynnit vähenivät 1 800 000:lla edelliseen mittauksen verrattuna. Kotihoidossa on asiakkaita, joilla palvelun tarvetta on paljon ympäri vuorokauden. Lisäksi THL:n tiedot kertovat, että viime vuonna vanhuspalveluissa oli 3500 avointa työpaikkaa, joita ei ole kyetty täyttämään.

- Vanhusasiavaltuutetun työssä korostuu sote-palveluiden riittämättömyys. On huolestuttavaa, että monet yhteydenottajat kertovat vaikeuksista saada kotihoitoa, palveluasumispaikkaa sekä kuntoutusta. Näiden palveluiden tarve kasvaa voimakkaasti koko ajan ja samalla tilastot kertovat jopa palveluiden vähenemisestä, toteaa vanhusasiavaltuutettu Päivi Topo.

Monen ikääntyneen kokemus on se, että toimeentulon vaikeuksiin kietoutuu usein muitakin ongelmia, kuten monet terveysongelmat, vaikeudet saada asioita hoidettua ilman digitaalisia välineitä ja asuminen kaukana palveluista. Vanhusasiavaltuutetun tavoitteena on koota yhteen olemassa olevaa tietoa siitä, mikä aiheuttaa sen, että jotkut ikääntyneet henkilöt ovat vaarassa joutua syrjään yhteiskunnassa. 

- Olennaista on hahmottaa olemassa olevan tiedon pohjalta se, mihin suuntaan yhteiskunta kehittyy – pieneneekö syrjäytymisen riskissä olevien ja syrjäytyneiden iäkkäiden määrä vai kasvaako se. Näiden syrjäytymiseen liittyvien tietojen avulla voimme kaikki toimia siihen suuntaan, että hyvinvoivien iäkkäiden osuudet kasvavat. Samalla voimme paremmin puolustaa niitä olemassa olevia hyviä toimia, jotka vahvistavat erilaisissa elämäntilanteissa olevien iäkkäiden hyvinvointia, sanoo Päivi Topo.

Vanhusasiavaltuutettu kokoaa tämän vuoden aikana raportin iäkkäiden asemasta ja oikeuksien toteutumisesta. Raportin tavoitteena on löytää tilannetta kuvaavat keskeisimmät mittarit ja hahmottaa, puuttuuko joitain tärkeitä teemoja tilastotuotannosta ja tutkimuksesta. Raporttia varten kuullaan monen eri tahon näkemyksiä.  

Vanhusasiavaltuutettu järjestää 11.5.2023 kello 12–16 tilaisuuden ikääntyneiden asemasta ja oikeuksien toteutumisesta

Vanhusasiavaltuutetun tilaisuudessa keskustellaan kolmesta teemasta: toimeentulosta, palveluista ja osallisuudesta. Tilaisuutta pääsee seuraamaan etänä tästä linkistä.

Tilaisuudessa puheenvuoron pitävät apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin, johtaja Mikko Kautto, tutkimusprofessori Hennamari Mikkola, apulaisprofessori Minna Zechner, johtava asiantuntija Sari Kehusmaa, vanhempi tutkija Erja Rappe, osastopäällikkö Johanna Suurpää, projektipäällikkö Ella Airola sekä johtaja Sirpa Rautio.

Tilaisuudessa on keskustelemassa asiantuntijoiden lisäksi vanhusasiavaltuutetun tukena toimivia seniorivaikuttajia sekä Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry. Tilaisuus on suunnattu kaikille asiasta kiinnostuneille.

Tutustu tilaisuuden ohjelmaan vanhusasiavaltuutetun verkkosivuilla.

Tiedote