Hyppää sisältöön

Ensimmäinen kansallinen vanhuspalvelujen asiakaskysely alkaa – THL toivoo läheisten auttavan vanhuksia kyselyyn vastaamisessa

Julkaisuajankohta 14.3.2022 11.39

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on aloittanut ensimmäisen kansallisen vanhuspalvelujen asiakastyytyväisyystutkimuksen. Kerro palvelustasi -kyselyyn toivotaan vastauksia kaikilta kotihoidon ja palveluasumisen palveluja käyttäviltä.

”Kaiken kuntoisilla vanhuspalvelujen asiakkailla tulee olla mahdollisuus osallistua kyselyyn, tulla kuulluksi ja kertoa saamastaan palvelusta. Toivomme, että omaiset ja läheiset auttavat iäkkäitä kyselyyn vastaamisessa. Jokainen vastaus on arvokas”, sanoo THL:n johtava asiantuntija Sari Kehusmaa.

Asiakas saa kyselyn omasta palveluyksiköstään. Kyselyyn voi vastata itse tai läheisenavustamana. Myös hoitaja voi avustaa vastaamisessa.

Vastauksia pyritään saamaan myös muistisairailta

Kyselyä valmisteltaessa on kiinnitetty erityistä huomiota siihen, että vastauksia saataisiin myös muistisairailta. Heitä varten on tehty oma lyhyempi kysely, johon voi vastata valitsemalla asiaa kuvaavan hymiön. 

”Suomi on ollut pitkään kansallisen vanhuspalvelujen asiakaspalautteen keräämisessä jäljessä, vaikka palautetta tarvitaan laadun seuraamisessa ja palvelujen kehittämisessä. Ruotsissa vastaava kysely toteutetaan säännöllisesti. Nyt lakiuudistus on muuttamassa tilanteen ja THL ryhtyy keräämään tietoa vanhuspalvelujen asiakastyytyväisyydestä kahden vuoden välein,” Kehusmaa sanoo. 

Vanhusasiavaltuutettu Päivi Topo kannustaa antamaan palautetta palveluista

”Palveluita käyttävät iäkkäät ihmiset ja heidän läheisensä ovat parhaita tahoja arvioimaan palveluiden toimivuutta ja laatua. Kun palveluita kehitetään heidän palautettaan kuullen, nähdään, mikä on päivittäisen elämän ja hyvinvoinnin kannalta nyt hyvin ja mitä pitäisi korjata,” Topo sanoo.

Asiakaskysely on auki maaliskuun puolivälistä toukokuun 13. päivään. Ensimmäisiä tuloksia julkaistaan syksyllä. Ensi vuodesta alkaen THL:n verkkosivuilla voi käydä katsomassa minkä tahansa yksikön asiakasarviot.

Lisätietoa
Kerro palvelustasi – Kansallinen vanhuspalvelujen asiakastyytyväisyyden seuranta:
thl.fi/kerropalvelustasi

Yhteystiedot
Sari Kehusmaa
johtava asiantuntija, THL
puh. 029 524 7914
[email protected]

Kyselyyn vastaamiseen liittyvät tiedustelut:
sähköposti: kerropalvelustasi(at)thl.fi

Tiedote