Boarrásiidáittardeaddji barggut ja doaibmaváldi

Boarrásiidáittardeaddji barggut

Boarrásiidáittardeaddji bargun lea oktasašbarggus sierra virgeoapmahaččaiguin, organisašuvnnaiguin ja servodaga eará doaibmiiguin ovddidit ahkeolbmuid ovddu ja vuoigatvuođaid ollašuvvama. Boarrásiidáittardeaddji bargguin deattuhuvvojit ahkeolbmuid ovddu ja vuoigatvuođaid almmolaš dási čuovvun ja maiddái ovddalgihtii váikkuheapmi.

Boarrásiidáittardeaddji barggut ja doaibmaváldi leat merkejuvvon láhkii boarrásiidáittardeaddjis. Lága mieldásaččat boarrásiidáittardeaddji:

  • čuovvu ja árvvoštallá ahkeolbmuid sajádaga ja vuoigatvuođaid ollašuvvama
  • čuovvu láhkaásaheami ja servodaga mearrádusbargama ja maiddái árvvoštallá daid váikkuhusaid ahkeolbmuide
  • dahká álgagiid, addá cealkámušaid ja oassálastá servodaga ságastallamii
  • ráhkada ja barggaha čilgehusaid ja maiddái almmustahttá raporttaid
  • ovddida diehtojuohkima ja juohká ahkeolbmuid guoski dieđu
  • ovddida oktasašbarggu doaibmiid gaskkas, geat gieđahallet ahkeolbmuid áššiid ja ovddastit ahkeolbmuid.

Boarrásiidáittardeaddji doaibmaváldi

Boarrásiidáittardeaddji bargun lea váikkuheapmi. Áittardeaddji ii leat gohcinvirgeoapmahaš. Boarrásiidáittardeaddji váikkuha dasa, ahte ahkeolbmuid sajádat ja vuoigatvuođat váldojit vuhtii láhkaásaheamis ja servodaga mearrádusbargamis.

  • Áittardeaddjis ii leat doaibmaváldi gieđahallat ovttaskas olbmuid áššiid, iige son sáhte addit daidda laktáseaddji bealiváldimiid.
  • Áittardeaddji ii sáhte rievdadit eará virgeoapmahaččaid  dahkan mearrádusaid dahje gieđahallat daid guoski váidalusaid.