Hyppää sisältöön

Vanhusasiavaltuutetun lausunto sosiaaliturvakomitean välimietinnöstä

Julkaisuajankohta 26.5.2023 9.53

Vanhusasiavaltuutettu on antanut lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle sosiaaliturvakomitean välimietinnöstä.

Vanhusasiavaltuutettu kiinnittää lausunnossaan huomiota siihen, että iäkkäät on jätetty erityisryhmänä sosiaaliturvauudistuksen ulkopuolelle. Komitean todetaan tarkastelevan työikäisten, nuorten, lasten ja perheiden sosiaaliturvaa. Kuitenkin myös iäkkäät eläkkeensaajat tarvitsevat eri tilanteissa sosiaaliturvaa. Sosiaaliturvauudistuksen vaikutuksia on vaikea arvioida myös siksi, että eläketulot on jätetty kokonaan sen ulkopuolelle. 

Toimeentulotukea saavissa kotitalouksissa asui yhteensä 22 841 yli 65-vuotiasta henkilöä vuonna 2020. Iäkkäiden henkilöiden toimeentulotuen tarve on noussut 23 prosenttia vuodesta 2015 (THL 2022). Eläkkeen saajan asumistuki on tärkeä etuus yli 65-vuotiaille. Ikääntyneillä syntyy usein myös oikeus eläkettä saavan hoitotukeen esimerkiksi muistisairauden myötä. Suuri osa ikääntyneistä toimii omaishoitajana ja sosiaaliturvaetuudet saattavat vaikuttaa hyvinvointialueen maksamaan omaishoidon tuen palkkioon. Näistä syistä sosiaaliturvauudistuksessa olisi hyvä arvioida monipuolisemmin ja laajemmin sen vaikutuksia eri ikäryhmille. 

Lue vanhusasiavaltuutetun lausunto kokonaisuudessaan tästä linkistä (pdf).

Lausunto