Hyppää sisältöön

Vanhusasiavaltuutetun lausunnot valtioneuvoston ihmisoikeuspoliittisesta selonteosta

14.3.2022 8.36

Vanhusasiavaltuutettu on lausunut valtioneuvoston ihmisoikeuspoliittisesta selonteosta.

Valtuutettu on antanut lausunnot lakivaliokunnalle ja sosiaali- ja terveysvaliokunnalle. Valtuutettu painotti lausunnoissaan muun muassa sitä, että iäkkäiden ihmisten täytyy saada itseään koskevat päätökset kohtuullisessa ajassa ottaen huomioon sen, että moni heistä elää viimeisiä elinvuosiaan tai -kuukausiaan. Tämä on olennaista iäkkäiden ihmisten perusoikeuksien toteutumisen kannalta.

Lausunnot löytyvät alla olevista linkeistä.

Lausunto