Hyppää sisältöön

Lausunto vammaisille ja liikuntarajoitteisille henkilöille avustusta antavien linja-autoterminaalien nimeämisestä

Julkaisuajankohta 15.9.2023 15.23

Vanhusasiavaltuutettu on itsenäinen ja riippumaton viranomainen, jonka lakisääteisenä tehtävänä on edistää ikääntyneiden oikeuksien toteutumista. Osa tätä tehtävää on seurata lainsäädännön kehittämistä ja toimeenpanoa sekä yhteiskunnallista päätöksentekoa sekä arvioida niiden vaikutuksia ikääntyneisiin. Arvioimme lausuttavana olevaa ehdotusta ikääntyneiden ihmisten aseman ja oikeuksien toteutumisen näkökulmasta. 

Vanhusasiavaltuutetulle on tullut useita yhteydenottoja liittyen julkisen liikenteen palveluiden puuttumiseen, vähyyteen tai vaikeaan saavutettavuuteen. Samoin yhteydenottoja on tullut kohtuuttomista vaikeuksista ostaa matkalippua, jos ei ole pankkitunnuksia ja digilaitteita ja -taitoja. Menetettyään ajokortin moni ikääntynyt siirtyy käyttämään julkisen liikenteen palveluita. Usein julkinen liikenne on tällöin ainoa realistinen vaihtoehto. Yli 75-vuotiaista noin puolella on toimintakyvyn ongelmia. Monelle heistä linja-autoliikenteen käyttäminen onnistuu, jos he tietävät saavansa tarvittaessa apua.

Vanhusasiavaltuutettu pitää tärkeänä sitä, että turvataan kaikille yhdenvertainen mahdollisuus liikkumiseen iästä riippumatta. Ne ikääntyneet, joiden liikuntakyky on rajoittunut, tarvitsevat usein apua linja-autoliikenteen palveluiden käyttämiseen. Kaikille saavutettavan ja esteettömän julkisen liikenteen järjestäminen on tärkeää.

Perustelumuistiossa todetaan, että avustamispalvelun käyttö on ollut hyvin vähäistä ja että asetuksen mukainen avustamispalvelu tunnetaan edelleen huonosti. Sen sijaan, että vähennettäisiin liikuntarajoitteisia henkilöitä avustavia linja-autoterminaaleja esityksen mukaisesti, olisi tärkeää lisätä tästä palvelusta viestintää. Viestintää tulee toteuttaa monikanavaisesti ottaen huomioon eri väestöryhmien tarpeet. Nettiviestintä ei tavoita kaikkia.

Perustelumuistiossa on hyvin kuvattu nykytilaa, jonka mukaan palvelut digitalisoituvat. Matkahuollon matkakorttien myynnin ja asiakaspalvelun todetaan päättyneen linja-autoasemilla ja asiamiehillä.

Suomessa on Tilastokeskuksen mukaan noin 1,3 miljoonaa 65 vuotta täyttänyttä henkilöä. Heistä 75 vuotta täyttäneitä on noin 601 000 ja 85 vuotta täyttäneitä yli 159 000. Yli 95 vuotta täyttäneitä on lähes 12 000. Iäkkäiden ihmisten osuus Suomen väestöstä on suuri ja kasvaa edelleen.

Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuonna 2022 internetiä ei ollut koskaan käyttänyt noin 10 % 65–74-vuotiaista ja noin 35 % 75–89-vuotiaista. Yli 90-vuotiaiden osalta tilastoja ei ole saatavilla. Lisäksi suuri osa ikääntyneistä on arvioinut eri tutkimuksissa, että heidän digitaitonsa eivät ole riittävät itsenäiseen digitaaliseen asiointiin. Onkin välttämätöntä turvata myös tiedonsaanti, palvelut ja asiointi muilla tavoin kuin digitaalisesti. Näistä keskeisiä ovat puhelinpalvelut ja kasvokkaiset palvelut sekä informaatio painettuna.

Helsingissä, 11.9.2023
Vanhusasiavaltuutettu

Lausunto