Hyppää sisältöön

Lausunto valtakunnallisista lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteiden päivityksestä

Julkaisuajankohta 5.1.2023 15.30

Vanhusasiavaltuutetun lakisääteisenä tehtävänä on edistää ikääntyneiden asemaa ja oikeuksien toteutumista. Osa tätä tehtävää on seurata lainsäädännön kehittämistä ja toimeenpanoa sekä yhteiskunnallista päätöksentekoa sekä arvioida niiden vaikutuksia ikääntyneisiin. Arvioimme päivitystä ikääntyneiden ihmisten aseman ja oikeuksien toteutumisen näkökulmasta.

Viite: VN/4677/2021

Suuri osa apuvälineiden käyttäjistä on iäkkäitä henkilöitä. Esimerkiksi 42 %:lla yli 80-vuotiaista naisista on liikkumisen apuväline, ja 29 %:lla vastaavan ikäisistä miehistä on kuulemisen apuväline. (Lähde: FinTerveys 2017). 

Johdanto-osassa todetaan, että oppaan tavoitteena on yhtenäistää lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteita ja toimia terveydenhuollon ammattilaisten työn ohjeistuksena sekä apuvälineitä tarvitsevien henkilöiden tiedonlähteenä. Tämä on erittäin tärkeää.

Apuvälinepalvelun perustana päivityksessä todetaan olevan edistää asiakkaan kuntoutumista, tukea, ylläpitää tai parantaa toimintakykyä jokapäiväisissä toiminnoissa tai ehkäistä toimintakyvyn heikentymistä. Lähtökohtia työlle ovat asiakaslähtöisyys, toimintakyky, suoriutuminen ja osallistuminen sekä osallisuus. Apuvälinetarve tulee aina arvioida yksilöllisesti. Vanhusasiavaltuutetun toimisto toteaa, että apuvälinetarvetta arvioitaessa tulee se tarvittaessa tehdä myös moniammatillisesti. Iäkkään ihmisen kannalta apuvälinettä valittaessa on erittäin tärkeää arvioida se, että apuvälinettä pystyy käyttämään hänen omassa asuinympäristössään. 

Apuvälineitä luovuttavan toimintayksikön tulee olla asiakkaille kohtuullisesti saavutettavissa ja esteetön. Tämä asia tulee korostumaan, kun uudet hyvinvointialueet aloittavat. Erityisesti olisi tarvetta liikkuville palveluille. Vaikeiden etäisyyksien päässä asuvien tai toimintakykyisyydeltään heikentyneiden voi olla vaikeaa päästä asioimaan apuvälineyksiköissä. 

Apuvälineiden kuljetusvastuuta ei voi automaattisesti osoittaa asiakkaalle tai hänen omaiselleen. Kaikilla iäkkäillä ei ole esimerkiksi liikkumisvaikeuksien takia kykyä noutaa tai palauttaa apuvälineitä, eikä kaikilla ole myöskään sellaisia omaisia tai läheisiä, jotka voisivat olla tässä tukena.

Helsingissä 14.12.2022

Erityisasiantuntija Päivi Ahosola
Erityisasiantuntija Marjut Vuorela

Lausunto