Hyppää sisältöön

Lausunto rautateiden henkilöliikennepalvelun käyttäjien edustajien kuulemiseen

Julkaisuajankohta 15.9.2023 15.03

Vanhusasiavaltuutettu on itsenäinen ja riippumaton viranomainen, jonka lakisääteisenä tehtävänä on edistää ikääntyneiden oikeuksien toteutumista. Osa tätä tehtävää on seurata lainsäädännön kehittämistä ja toimeenpanoa sekä yhteiskunnallista päätöksentekoa sekä arvioida niiden vaikutuksia ikääntyneisiin. Arvioimme rautateiden henkilöliikennepalvelujen käyttöä ikääntyneiden ihmisten aseman ja oikeuksien toteutumisen näkökulmista. 

Suomessa on Tilastokeskuksen mukaan noin 1,3 miljoonaa 65 vuotta täyttänyttä henkilöä. Heistä 75 vuotta täyttäneitä on noin 601 000 ja 85 vuotta täyttäneitä yli 159 000. Yli 95 vuotta täyttäneitä on lähes 12 000. Iäkkäiden ihmisten osuus Suomen väestöstä on suuri ja kasvaa edelleen.

Vanhusasiavaltuutetulle on tullut useita yhteydenottoja koskien rautatieliikennettä ja erityisesti matkalippujen hankintaa. Tällä hetkellä on valtakunnallisesti paljon vaihtelua siinä, että onko matkalippuja mahdollista ostaa rautatieasemalta tai muusta fyysisestä paikasta. Lipunmyyntipisteet sekä automaatit puuttuvat monilta asemilta eikä R-kioskeja, joista lipun voisi ostaa, ole kaikilla asemilla tai niiden lähistöllä. Lisäksi matkalippuihin liittyvät lisäpalvelut ovat eri tavoin saatavilla eri myyntipisteissä. Esimerkiksi R-kioskilta ei ole mahdollista ostaa makuupaikkaa junayhteydelle.

Lisäksi vanhusasiavaltuutettu kiinnittää huomiota matkalippujen ostamiseen liittyviin kohtuuttomiin vaikeuksiin ilman digitaalisia välineitä tai taitoja. Monet ikääntyneet toivovat, että matkalippu olisi edelleen mahdollista ostaa junasta ja sen voisi maksaa pankkikortilla lähimaksuna tai käteisellä.

Matkalippujen hankkimiseen liittyvät ongelmat aiheuttavat suuria vaikeuksia erityisesti kaikkein iäkkäimmille henkilöille, haja-asutusalueilla asuville ja heille, joilla ei ole omaa autoa käytössään.

Helsingissä 15.9.2023
Vanhusasiavaltuutettu Päivi Topo
Asiantuntija Mia Niemi

Lausunto