Hyppää sisältöön

Lausunto lakiluonnoksesta henkilötunnuksen käsittelyä koskevien säännösten täsmentämisestä

Julkaisuajankohta 22.7.2022 10.17

Vanhusasiavaltuutettu on uusi, itsenäinen ja riippumaton viranomainen, jonka lakisääteisenä tehtävänä on edistää ikääntyneiden oikeuksien toteutumista. Osa tätä tehtävää on seurata lainsäädännön kehittämistä ja toimeenpanoa sekä yhteiskunnallista päätöksentekoa sekä arvioida niiden vaikutuksia ikääntyneisiin. Arvioimme luonnosta ikääntyneiden ihmisten aseman ja oikeuksien toteutumisen näkökulmista.

Säädösten täsmentäminen siten, että yksinomaan henkilötunnuksen tai henkilötunnuksen ja nimen yhdistelmän käyttäminen tunnistamiseen kiellettäisiin, arvioidaan esityksessä parantavan henkilötietojen suojaa. Huomion kiinnittäminen turhaan henkilötunnusten kysymiseen on hyvin tärkeää ja tätä koskevaa viestintää tulisi lisätä.

Säännösten täsmentäminen ei saa kuitenkaan johtaa tilanteeseen, jossa käytännössä pääasialliseksi tai jopa ainoaksi tunnistamisen tavaksi tulisi sähköisen tunnistamisen käyttäminen.

Digitaalisesta yhteiskunnasta syrjäytyminen koskettaa merkittävää osaa ikääntyviä kansalaisia. Esimerkiksi vain vajaa kolmannes 75-89 -vuotiaista käytti internettiä päivittäin tai lähes päivittäin vuonna 2019. Nuoremmista, 65-74 -vuotiaista, käyttäjiä oli kaksi kolmasosaa. Suuri enemmistö yli 75-vuotiaita on edelleen internetin ja sähköisten sosiaali- ja terveyspalveluiden ulottumattomissa, vaikka kahden viimeisen vuoden aikana niiden käyttö onkin lisääntynyt. Lähde: Rasi Päivi & Taipale Sakari (2020) Tuki, ohjaus ja koulutus. Ikääntyvät digitalisoituvassa mediayhteiskunnassa. 

Vanhusasiavaltuutetun saamista kansalaisyhteydenotoista suuri osa on koskenut erilaisia ongelmia liittyen digitalisaatioon. Sähköisestä asioiden hoitamisesta vaikuttaa tulleen monella taholla normi, ja kasvokkain tai puhelimitse asioiden hoitaminen on tullut vaikeaksi tai jopa mahdottomaksi. Kuvattu digitaalinen kuilu paitsi vaikeuttaa monen ikäihmisen arkea ja peruspalveluiden saamista myös haittaa merkittävästi ikääntyvien kansalaisten osallisuutta.

Vanhusasiavaltuutettu Päivi Topo

Lausunto