Hyppää sisältöön

Lausunto julkisuuslain ajantasaistamista valmistelleen työryhmän mietinnöstä

Julkaisuajankohta 20.2.2024 11.49

Vanhusasiavaltuutettu on itsenäinen ja riippumaton viranomainen, jonka lakisääteisenä tehtävänä on edistää ikääntyneiden oikeuksien toteutumista. Osa tätä tehtävää on seurata lainsäädännön kehittämistä ja toimeenpanoa sekä yhteiskunnallista päätöksentekoa sekä arvioida niiden vaikutuksia ikääntyneisiin. Arvioimme työryhmän mietintöä ikääntyneiden ihmisten aseman ja oikeuksien toteutumisen näkökulmista.

Vanhusasiavaltuutettu pitää tärkeänä sitä, että ikääntyneiden ihmisten perustuslain mukainen oikeus saada tieto julkisesta asiakirjasta toteutuu yhdenvertaisesti muun väestön kanssa.

Oikeuksien toteuttamista varten on tärkeää, että yhteystiedot ja menettelytavat tiedon saamiseksi ovat esteettömästi ja helposti saatavilla. Pelkästään verkossa löytyvät tiedot eivät ole riittäviä. Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuonna 2022 internetiä ei ollut koskaan käyttänyt noin 10 % 65–74-vuotiaista ja noin 35 % 75–89-vuotiaista. Yli 90-vuotiaiden osalta tilastoja ei ole saatavilla. Lisäksi suuri osa ikääntyneistä on arvioinut eri tutkimuksissa, että heidän digitaitonsa eivät ole riittävät itsenäiseen digitaaliseen asiointiin. Onkin välttämätöntä turvata tiedonsaanti myös muilla tavoin kuin digitaalisesti.

Vanhusasiavaltuutettu pitää kannatettavana työryhmän mietinnössä esitettyä tavoitetta pyrkiä muodostamaan selkeämpi ja ajantasaisempi säätelykokonaisuus, joka edistää perustuslain mukaisen julkisuusperiaatteen toteutumista sekä hyvän hallinnon ja oikeusturvan vaatimusten toteutumista.

Helsingissä 15.2.2024

Päivi Topo, vanhusasiavaltuutettu
Marjut Vuorela, eritysasiantuntija

Lausunto