Hyppää sisältöön

Lausunto Ikäohjelmaa koskevasta valtioneuvoston periaatepäätöksestä

Julkaisuajankohta 19.8.2022 11.32

Vanhusasiavaltuutettu on lausunut Ikäohjelmaa koskevasta valtioneuvoston periaatepäätöksestä. Poikkisektorisella kansallisella ikäohjelmalla on erittäin suuri merkitys tulevalla hallituskaudella. Läpileikkaavat teemat ovat tärkeitä ja niistä kaikkein tärkein on iäkkäiden ihmisten yhdenvertaisuuden lisääminen.

Ikäsyrjintä on syvälle kulttuuriin ja yhteiskuntaan kutoutunut ilmiö, joka on suurin este iäkkäiden ihmisten yhdenvertaisuuden toteutumiselle. Ikäsyrjivät toimintatavat ja päätökset aiheuttavat yhteiskuntaan myös kasautuvia ongelmia ja kasvattavat yhteisiä kuluja. 

Poikkisektorisen ikäohjelman avulla voidaan korjata ikäsyrjivää päätöksentekoa ja tuottaa lisää hyvinvointia iäkkäille ihmisille ja koko yhteiskunnalle. Tämän vuoksi kaikkein tärkein teema on ikääntymiseen liittyvien voimavarojen ja ikääntyvän yhteiskunnan mahdollisuuksien hyödyntäminen. Erilaisissa tilanteissa olevien iäkkäiden toimijuus tulisi olla koko ohjelman lähtökohta ja kaikkien toimenpiteiden valinnan tärkein kriteeri. 

Ikäohjelmassa painottuu tällä hetkellä liikaa iäkkäät henkilöt toiminnan ja hallinnan kohteina eivätkä aktiivisina toimijoina, joilla on kykyä, halua ja osaamista rakentaa mahdollisimman hyvää elämää itselleen, läheisilleen ja yhteisöilleen. Samaan aikaan heillä on myös rajoitteita, joista kaikkein iäkkäimpien kohdalla korostuvat terveyteen ja toimintakykyyn liittyvät ongelmat.

Lue lausunto kokonaisuudessaan alla olevasta linkistä.

Lausunto